Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu: Đường hướng dẫn lối phát triển

Thứ Hai, 13/01/2020 | 15:18

Tháng 2/1930, tại nhà đồng chí Trần Văn Tiện (ấp Thạnh Trị), Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam làng Phong Thạnh, huyện Giá Rai được thành lập và trở thành Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu. Từ đó, con đường cách mạng của quân và dân trong tỉnh với sự dẫn dắt, chỉ đường của Đảng đã liên tiếp làm nên những chiến công rực rỡ mà hai dấu ấn đậm nét mang đầy tính nhân văn trong lịch sử là hai lần giành chính quyền không đổ máu vào tháng 8/1945 (từ tay thực dân Pháp) và tháng 4/1975 (từ đế quốc Mỹ). Những đường hướng lãnh đạo của Đảng tiếp tục đưa Bạc Liêu vượt qua gian khó trong thời kỳ xây dựng đất nước để đến hôm nay, quê hương tự hào đã làm nên những kỳ tích khi bước vào thập niên thứ 3 của thế kỷ XXI.

Bài 1: Những chủ trương đi cùng lịch sử

Miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, Bạc Liêu rồi sau đó là Minh Hải phải gồng mình xây dựng cuộc sống mới với những vết thương chiến tranh chưa kịp lành. Sau nhiều lần tách, ghép, Bạc Liêu tiếp tục một thời kỳ phát triển mới trong lịch sử từ ngày 1/1/1997. Trong từng giai đoạn khó khăn hay tăng tốc vươn lên, Đảng bộ tỉnh đều có những chủ trương đúng đắn nhằm phát huy tối đa vai trò của cả hệ thống chính trị trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong đó, có những chủ trương được thực hiện xuyên suốt theo quá trình phát triển của quê hương, là nền tảng tạo nên những thành tựu kinh tế - xã hội mang tính căn cơ!

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương thăm, tặng quà các hộ nghèo, khó khăn có con vượt khó học giỏi.

Thay đổi toàn diện nông thôn

Là địa bàn có trên 70% dân số sinh sống với nền kinh tế chủ lực của địa phương, nông thôn cũng là nơi chịu nhiều khó khăn, thiệt thòi do những hậu quả nặng nề từ chiến tranh. Vì vậy, trong các chủ trương lãnh đạo đất nước phát triển, khu vực nông thôn luôn được Đảng quan tâm hàng đầu với mục tiêu nâng cao đời sống người dân, rút ngắn dần khoảng cách với thành thị. Ngay khi tỉnh Bạc Liêu được tái lập, đầu tư mạnh cho nông thôn để phát triển toàn diện những vùng quê vốn có một sự cách biệt lớn với khu vực đô thị là một trong những chủ trương đầu tiên của Đảng bộ tỉnh, thể hiện trong Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành (BCH) lâm thời Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu. Với nguồn lực hạn chế của một tỉnh vừa mới tái lập, Tỉnh ủy Bạc Liêu lúc bấy giở đã quyết tâm dành mọi ưu tiên để phát triển nông thôn. Đó là những ưu tiên rất thiết thực: xây trường học để xóa các lớp ca ba; ưu tiên đầu tư cho sản xuất nông nghiệp được thể hiện qua việc xem xét lại quy hoạch sản xuất, tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống thủy lợi, hiện đại hóa thông tin liên lạc, phát triển mạnh mạng lưới giao thông nông thôn… Mọi nguồn lực từ Trung ương, địa phương và huy động trong dân được tập trung đầu tư hạ tầng cho nông thôn, tạo nền tảng bền vững để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh về sau.

Có thể nói chủ trương ưu tiên phát triển nông thôn là một chủ trương rất nhân văn của BCH Đảng bộ tỉnh ngay từ những ngày đầu tiên mới tái lập tỉnh. Đó không chỉ là sự kế thừa lịch sử mà còn là trách nhiệm với tương lai và cuộc sống của người dân. Và hiện nay, nông thôn tiếp tục được đầu tư phát triển với chủ trương xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Từ Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về đẩy mạnh XDNTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh đã có kế hoạch thực hiện; các địa phương ban hành các nghị quyết chuyên đề gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp… Với một chủ trương nhất quán và tập trung theo suốt quá trình phát triển như thế, khu vực nông thôn đã thật sự thay đổi toàn diện từ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung trao đổi với Sở GT-VT về nâng cấp xây dựng các tuyến đường để đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: M.Đ

Lo cho dân có cuộc sống no đủ

Nếu cần tìm một chủ trương xuyên suốt tiêu biểu của Đảng ta từ khi mới thành lập đến nay và luôn được quan tâm hàng đầu thì đó chính là xóa đói giảm nghèo. Ở mỗi giai đoạn có thể có một tên gọi khác nhau với những mục tiêu cụ thể nhưng đích đến cao nhất vẫn luôn là lo cho dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được đảm bảo mọi quyền theo Hiến pháp. Trong mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, những nghị quyết đầu tiên được ban hành luôn có nghị quyết về giảm nghèo. Và kết quả công tác giảm nghèo bao giờ cũng được xem là thước đo cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Năm 1975, ngay khi đất nước vừa thống nhất, Tỉnh ủy có Chỉ thị 07-CT/TU với chủ trương: “Ổn định đời sống quần chúng ở thành thị, giải quyết công ăn việc làm, đưa quần chúng thị xã, thị trấn về nông thôn, khôi phục và phát triển sản xuất”. Trong Nghị quyết 01 của BCH lâm thời Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu ngày 23/1/1997, xóa đói giảm nghèo là vấn đề cấp bách cần nhanh chóng giải quyết được Tỉnh ủy chỉ ra. Đến nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy cũng chính là về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Ở cấp huyện rồi đến cấp cơ sở tiếp tục có những chủ trương cụ thể hơn để lo cho dân từ chuyện cơm ăn, nhà ở đến việc làm. Mỗi tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên thì có trọng trách đồng hành, tiếp sức với người nghèo trên con đường thoát nghèo, vượt khó. Tất cả đã tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa công tác giảm nghèo của tỉnh liên tiếp gặt hái những thành quả vượt mong đợi khi hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh (2,92%), hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn 1,38%. Một số địa phương ở TP. Bạc Liêu, huyện Phước Long tự tin khẳng định không còn hộ nghèo theo tiêu chí.

Những đường lối, chủ trương của Đảng bộ tỉnh trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng đời sống mới đã định hình nên một Bạc Liêu hôm nay với đầy khát vọng và tự tin vươn lên trở thành tỉnh khá trong cả nước. Mỗi giai đoạn có những chủ trương, đường lối phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quá trình hội nhập, phát triển của đất nước, nhưng tựu chung đều thể hiện được bản chất tốt đẹp “Đảng ta là Đảng của dân, do dân, dựa vào dân và vì dân” như cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh từng nói. Lo cho nước, lo cho dân, mục tiêu cao cả ấy trong từng chủ trương đã giúp Đảng giữ vững vai trò lãnh đạo và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với dân trong suốt 90 năm qua.

Lâm - Thanh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.