Đoàn kết để đưa Bạc Liêu phát triển

Thứ Sáu, 22/05/2020 | 17:19

Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đang ra sức đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh phát triển của cả nước như dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định. Để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi Đảng bộ, toàn dân, toàn quân hơn bao giờ hết “phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách” như đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương đã khẳng định.

>> Bài 2: Cầu nối gắn kết Đảng và Nhân dân

Bài cuối: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và chăm lo đời sống Nhân dân

Để phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, Đảng bộ tỉnh chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; còn chính quyền thì hết lòng chăm lo đời sống, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Đời sống người dân Bạc Liêu ngày càng được nâng cao. (Trong ảnh: Trẻ em vui chơi tại Khu dân cư Hoàng Phát, TP. Bạc Liêu). Ảnh: N.Q

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Theo Thạc sĩ Dương Văn Tân - Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường chính trị Châu Văn Đặng, là một giảng viên thì phải nêu gương về giao tiếp với học viên, phải lắng nghe ý kiến của học viên để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tiến trình dạy và học; có thái độ lịch sự, đúng mực khi giao tiếp; tôn trọng ý kiến của học viên; thể hiện phong cách mẫu mực của người giảng viên trường Đảng trên giảng đường và trong cuộc sống. Cũng theo Thạc sĩ Dương Văn Tân, giảng viên nêu gương chính là đang cùng toàn Đảng bộ tỉnh thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng phong cách người cán bộ theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, Đảng bộ Bạc Liêu đã tích cực, chủ động chỉ đạo, thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng; ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết mới có tính khả thi cao, sát với thực tiễn của địa phương. Trong tiến trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cách mạng của địa phương, Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên lấy tự phê bình và phê bình làm cơ sở để Đảng bộ kịp thời sửa chữa khuyết điểm, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo phong trào cách mạng. Đảng bộ và các cấp ủy đảng luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của phong trào cách mạng ở tỉnh Bạc Liêu.

Trong công tác xây dựng Đảng, thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực, là nhiệm vụ có tính quyết định tới công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Thực tế đã khẳng định cán bộ đóng vai trò quyết định, nhất là cán bộ lãnh đạo; cán bộ có phẩm chất, có tính quyết đoán và dám chịu trách nhiệm về việc làm của mình trước Đảng, trước dân là vô cùng quan trọng và cần thiết. Phẩm chất đó của cán bộ lãnh đạo có tác dụng đoàn kết, tập hợp, cổ vũ, khuyến khích được cán bộ, đảng viên và quần chúng trong lao động sáng tạo, học tập và công tác.

Sở LĐ-TB&XH tặng phương tiện làm ăn cho hộ nghèo xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: H.T

Phụng sự Nhân dân ngày càng tốt hơn

Chăm lo đời sống Nhân dân là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng bộ tỉnh để người dân thật sự thụ hưởng các thành quả cách mạng. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến nay, với mục tiêu phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ Bạc Liêu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực và trung bình khá của cả nước, Đảng bộ tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, tập trung mọi nguồn lực thực hiện nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân, qua đó tạo được sự chuyển biến, tiến bộ rất đáng mừng trên nhiều lĩnh vực. Công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện với quyết tâm cao, cách làm bài bản, có chiều sâu và đạt kết quả vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Đối với người có công với cách mạng, Bạc Liêu trở thành tỉnh đầu tiên ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hoàn thành sớm hơn 1 năm Chương trình hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến nay, tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người/năm tăng 19 lần, tỷ lệ hộ nghèo giảm 21 lần (từ gần 30% xuống còn 1,4%).

TP. Bạc Liêu là địa phương dẫn đầu cả tỉnh về công tác xóa đói giảm nghèo. Nếu như đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn thành phố còn 1.646 hộ nghèo, thì đến cuối năm 2019, địa phương không còn hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều. Đó là một thành tựu rất đáng tự hào. Một trong những cách làm giảm nghèo mới, hay của Đảng bộ TP. Bạc Liêu là phân công cơ quan, đơn vị, đảng viên đỡ đầu hộ nghèo. Sau khi được phân công giúp đỡ hộ nghèo, các cơ quan, đơn vị khẩn trương xuống địa bàn trực tiếp khảo sát điều kiện thực tế của từng hộ nghèo, tìm hiểu mô hình làm ăn phù hợp cho từng hộ. Từ đó, có phương án giúp đỡ cụ thể, hướng dẫn phương thức làm ăn, cách quản lý, sử dụng nguồn vốn, phương tiện sản xuất của hộ nghèo sao cho có hiệu quả.

Lời Kết

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, Tỉnh ủy xác định phải “tăng tốc” mạnh mẽ để về đích, tiếp tục thực hiện phương châm hành động: “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả”, phấn đấu cao nhất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đoàn kết trước hết là đoàn kết trong nội bộ Đảng, thông qua “cầu nối” Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội để tập hợp, phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân tham gia vào công cuộc đổi mới, bảo vệ quê hương. Để Nhân dân tiếp tục tin tưởng, ủng hộ thì không gì khác phải xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chính quyền thật sự của dân, do dân và vì dân. Thực hiện đồng bộ các phương pháp đó, Đảng bộ và Nhân dân Bạc Liêu sẽ thành một khối, chung ý chí đưa tỉnh nhà trở thành tỉnh phát triển của cả nước trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.