Hội nghị lần thứ 30 (mở rộng) BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV): Tình hình kinh tế, xã hội năm 2019 - Nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực

Thứ Hai, 02/12/2019 | 17:35

Sáng 2/12/2019, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị lần thứ 30 (mở rộng) Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh (khóa XV) tổng kết tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH); công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng và hoạt động bảo vệ pháp luật năm 2019; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Triển khai hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương: về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự hội nghị có đại diện các ban đảng Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị, thành phố…

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Nguyễn Quang Dương phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2019 - Những chuyển biến quan trọng

Được xác định là năm “nước rút” quyết định việc thực hiện thắng lợi mục tiêu “phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, Bạc Liêu đứng vào tốp các tỉnh khá trong khu vực và trung bình khá của cả nước”, năm 2019, KT-XH Bạc Liêu tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,61% so với năm 2018, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay và xếp thứ 2 khu vực ĐBSCL; tổng sản phẩm bình quân ước đạt 51,09 triệu đồng/người/năm; việc triển khai thực hiện 5 trụ cột phát triển KT-XH được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt những kết quả nổi bật.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển và là trụ đỡ quan trọng nhất trong phát triển KT-XH của tỉnh. Các lĩnh vực như: công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục phát triển khá; công tác thu - chi ngân sách tiếp tục ổn định; riêng lĩnh vực thu hút đầu tư khởi sắc mạnh mẽ; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, giao thông - vận tải tiếp tục tăng cường; tỷ lệ giảm nghèo còn 1,38%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra… Công tác quốc phòng - an ninh, nội chính được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị được sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, Bạc Liêu cũng có nhiều giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; qua đó nâng cao lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp...

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của tỉnh cũng còn một số hạn chế như: sản xuất nông nghiệp còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công còn thấp so với kế hoạch; tiến độ triển khai các dự án lớn, mang tính động lực, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm và sai sót; một số doanh nghiệp đầu tư vào các dự án du lịch còn chậm, chưa tạo đột phá…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.T

Năm 2020 - Tăng tốc, về đích

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương -  Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Tỉnh ủy Bạc Liêu xác định 2019 là năm “nước rút” nên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Từ KT-XH đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, lĩnh vực quốc phòng - an ninh đều đạt kết quả tích cực, tiến bộ hơn so với năm trước. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành 20 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt và vượt cao, kết quả này tạo sinh khí mới và tiếp tục tạo tiền đề quan trọng để Bạc Liêu tăng tốc, về đích vào năm 2020. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm cuối nhiệm kỳ cũng là năm cuối của kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) nên phải quyết tâm thực hiện về đích tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội các cấp đã đề ra”. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục triển khai một số nội dung như: đối với các chỉ tiêu nghị quyết đại hội, cần tiếp tục thực hiện từng chỉ tiêu hàng năm, đề ra chỉ tiêu cao hơn năm trước; rà soát, cập nhật các chủ trương, các chỉ tiêu nghị quyết mới để tiếp tục phấn đấu tăng tốc trong năm 2020 hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Về công tác giảm nghèo, năm 2020, tỉnh sẽ tập trung chăm lo đối tượng cận nghèo để không tái nghèo. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các sở, ngành tiếp tục tham mưu tổ chức các hội nghị chuyên đề để thực hiện tốt kịch bản tăng trưởng của tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, tập trung các mô hình tăng trưởng; ngành Nông nghiệp phải lường trước những rủi ro trong tái cơ cấu ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, tăng sản lượng, giá trị sản phẩm. Về các dự án, tỉnh đã triển khai một số dự án trọng điểm, mang tính động lực và có tác động thiết thực đối với 5 trụ cột phát triển KT-XH của tỉnh, năm 2020 phải tiếp tục triển khai các dự án đã có chủ trương.

Để hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Bạc Liêu thành trung tâm của tiểu vùng bán đảo Cà Mau, phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và trung tâm tôm, trung tâm du lịch - thương mại, y tế, giáo dục chất lượng cao của khu vực, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương yêu cầu các sở, ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các dự án động lực trên các lĩnh vực; cần tăng cường liên kết tiểu vùng, các tỉnh ĐBSCL và TP. Hồ Chí Minh trong phát triển KT-XH và quốc phòng - an ninh; phát huy kết quả công tác quốc phòng - an ninh trong thời gian qua, xem đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại. Giải quyết khiếu nại, tiếp dân phải được tiếp tục làm tốt bằng những kinh nghiệm đã qua. Tiếp tục thực hiện khâu đột phá trong công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của BCH Trung ương Đảng; chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp về văn kiện, nhân sự và các mặt công tác tổ chức đại hội, trong đó công tác nhân sự phải chú ý khâu quy hoạch, đánh giá, điều chuyển cán bộ… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định và yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của truyền thông, báo chí trong tuyên truyền những chủ trương, nhiệm vụ của tỉnh, tuyên dương kịp thời những điển hình người tốt - việc tốt, đồng thời phê phán những cái chưa tốt trên tinh thần xây dựng, chỉnh đốn.

CẨM THÚY

Tại hội nghị lần thứ 30 (mở rộng) BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV), Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương đặc biệt quan tâm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và giảm nghèo bền vững. Được xác định là nhiệm vụ chiến lược của tỉnh, XDNTM chính là chăm lo toàn diện nhiều mặt như: quan tâm đời sống hộ nghèo, hỗ trợ nhà ở cho người có công, bảo đảm an ninh trật tự, nâng cấp sửa chữa đường…; XDNTM với quyết tâm chính trị cao và nguồn lực cân đối của tỉnh, nhưng đồng thời phải lấy người dân làm chủ thể, xã hội hóa nguồn lực trong XDNTM. Bạc Liêu phấn đấu giảm nghèo còn khoảng 0,45% trong năm 2020.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.