Hướng đến Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc: Chạy “nước rút” để về đích

Thứ Hai, 24/02/2020 | 16:50

Theo đánh giá của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, năm 2019, các phong trào thi đua trong cả nước có nhiều đổi mới sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị. Bốn phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động đã triển khai có hiệu quả, trở thành nòng cốt, định hướng các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) ở các cấp, các ngành.

Tặng bằng tuyên dương cho các cá nhân đạt thành tích cao năm 2019. Ảnh: K.P

Điển hình như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã về đích trước gần 2 năm với gần 53% số xã và trên 16% số huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, tạo chuyển biến tích cực, hướng tới nền hành chính phục vụ người dân. Công tác khen thưởng cũng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, bảo đảm hơn tính công khai, minh bạch, đúng quy định, vừa tôn vinh cái tốt, cái thiện, vừa góp phần đấu tranh với cái xấu, cái ác, chấn chỉnh tình trạng “thành tích ít mà nói cho nhiều”, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các phong trào TĐYN đã đóng góp trực tiếp vào xây dựng và phát triển đất nước trong năm 2019, mang lại niềm tin cho nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, nâng cao tiềm lực kinh tế, đời sống của nhân dân, uy tín quốc tế của Việt Nam. Qua phong trào TĐYN đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều nhân tố mới, nhiều điển hình tập thể, cá nhân với hàng vạn sáng kiến, giải pháp hữu ích.

Phát động các phong trào thi đua trong năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải trên tinh thần chạy nước rút, tập trung giải quyết nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Tiếp tục triển khai đồng bộ ở tất cả các ngành, các cấp phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” khi vẫn còn một bộ phận cán bộ chưa phục vụ tốt người dân. Đối với Đại hội TĐYN toàn quốc lần thứ X trong năm nay, phải chú trọng để đại hội thật sự biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong toàn quốc, là kết tinh thành quả của các phong trào TĐYN trong 5 năm qua; đồng thời tiếp tục phát động sâu rộng, mạnh mẽ hơn nữa các phong trào TĐYN giai đoạn 2021 - 2025. Các bộ, ngành, địa phương tổ chức Đại hội TĐYN các cấp bảo đảm trang trọng, thiết thực với nội dung, hình thức phong phú, tiết kiệm; lựa chọn, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, xứng đáng nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Về công tác khen thưởng, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích. Cùng với đó, phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng tấm gương điển hình tiên tiến nhằm đẩy lùi cái ác, cái xấu, loại trừ một số biểu hiện thiếu niềm tin.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.