Huyện Hòa Bình: Nhiều kỳ vọng trong năm 2024

Thứ Tư, 31/01/2024 | 16:35

Năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cùng với sự chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện, sự điều hành tích cực của UBND huyện, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và sự tham gia của các doanh nghiệp, Nhân dân nên hầu hết các lĩnh vực của huyện Hòa Bình đều có sự phát triển và đạt những kết quả quan trọng.

Với nền tảng đó, năm 2024, huyện Hòa Bình quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra nhằm tiếp tục duy trì phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), nâng dần đời sống người dân.

Cơ sở vật chất trường lớp khang trang, đạt chuẩn của Trường tiểu học Vĩnh Hậu C (xã Vĩnh Hậu).

Những thành tựu quan trọng

Với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn, dù gặp không ít khó khăn nhưng khép lại năm 2023, huyện Hòa Bình đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng. Theo đó, trong 20 chỉ tiêu phát triển KT-XH, có 13 chỉ tiêu vượt, 6 chỉ tiêu đạt và 1 chỉ tiêu gần đạt.

Điển hình là tổng thu nhập bình quân đầu người (GRDP) đạt 84,49 triệu đồng (đạt 102,47% kế hoạch, tăng 16,57% so với cùng kỳ). Con số này phản ánh khách quan đời sống của Nhân dân trên địa bàn đã được cải thiện, nâng lên theo hướng năm sau cao hơn năm trước. Đây cũng chính là mục tiêu quan trọng mà huyện đã và đang hướng đến.

Bên cạnh đó, nông nghiệp giữ được mức tăng trưởng; công tác thu, chi ngân sách được chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm thu - chi đúng quy định; các công trình, dự án động lực, dự án hạ tầng KT-XH tiếp tục được triển khai, đẩy nhanh tiến độ; công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao tiếp tục được triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chỉ đạo thực hiện tốt; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thường xuyên, công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác vận động Quỹ “An sinh xã hội”, Quỹ “Vì người nghèo” đạt kết quả tích cực; việc vận động các cơ quan, đơn vị đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương đạt kết quả cao. Một trong những kết quả quan trọng nhất của huyện là trên mặt trận giảm nghèo. Nếu như đầu năm 2023, toàn huyện có 1.380 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 4,9% so với tổng số hộ dân trên địa bàn); hộ cận nghèo là 1.494 hộ (chiếm 5,31%) thì đến cuối năm, huyện chỉ còn 681 hộ nghèo và 949 hộ cận nghèo.

Cùng với đó là công tác quốc phòng - an ninh, nội chính được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên ngày càng nâng cao, niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng được củng cố.

Hộ nghèo ở huyện Hòa Bình được hỗ trợ phương tiện, vốn, con giống… để phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo bền vững. Ảnh: C.K

Phấn đấu xây dựng huyện Hòa Bình từng bước trở thành thị xã

Theo ông Hồ Văn Linh - Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình: “Với nền tảng là những kết quả ấn tượng trên mọi lĩnh vực trong năm qua, năm 2024 này, huyện Hòa Bình quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra nhằm tiếp tục duy trì tốc độ phát triển KT-XH, tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội… nhằm tiếp tục nâng dần đời sống của người dân”.

Theo đó, huyện xác định tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phục hồi và phát triển KT-XH; thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá của huyện đã đề ra. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án trọng điểm. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao. Huyện sẽ tập trung xây dựng và phát triển thêm nhiều cánh đồng lớn nâng cao chuỗi giá trị gia tăng, phát triển bền vững, hiệu quả và liên kết bao tiêu lúa gạo; xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm lúa, gạo chất lượng cao; khuyến khích nông dân ứng dụng mạnh mẽ khoa học - kỹ thuật, đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất. Khuyến khích mở rộng diện tích nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh (đặc biệt là các công ty, doanh nghiệp); phát triển ổn định, bền vững mô hình nuôi tôm sinh thái, nuôi tôm sạch... tập trung sản xuất theo chuỗi giá trị ngành tôm, góp phần xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước.

Chương trình xây dựng NTM sẽ được thực hiện theo hướng phát triển toàn diện, gắn với đô thị hóa. Tiếp tục thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP); tuyên truyền, vận động các cơ sở, hợp tác xã có sản phẩm tiềm năng tham gia chương trình OCOP; hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng; phát triển thêm ít nhất 8 sản phẩm được chứng nhận từ 3 sao trở lên…

Tiếp tục đổi mới giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; tích cực, chủ động phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh; tập trung xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, phấn đấu xây dựng huyện Hòa Bình đạt đô thị loại IV năm 2025 và từng bước trở thành thị xã.

Khánh Châu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.