Huyện Hòa Bình: Những dấu ấn qua một nhiệm kỳ

Thứ Tư, 05/08/2020 | 14:46

Với quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm cao, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong huyện, các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của huyện trong giai đoạn mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Hòa Bình cùng nhà đầu tư thực hiện nghi thức khởi công giai đoạn 2 Dự án  Điện gió Hòa Bình 1.

Từ tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo...

Để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, một trong những nhiệm vụ tiên quyết được huyện đặt ra ngay từ đầu nhiệm kỳ là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy ở các cấp, các ngành. Theo đó, huyện đã nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. 5 năm qua, Huyện ủy Hòa Bình đã xây dựng, ban hành và hướng dẫn cụ thể hóa các quy định về công tác cán bộ sát với tình hình thực tiễn. Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đoàn kết nội bộ; chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các quy định, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Đồng chí Hồ Thanh Thủy - Bí thư Huyện ủy Hòa Bình trao giấy khen của Huyện ủy cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015 - 2020).

Từ đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên. Qua đánh giá, xếp loại hàng năm có từ 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quy định nêu gương của Trung ương; Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được triển khai, quán triệt nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên các cấp. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện bằng chương trình, kế hoạch cụ thể đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chủ chốt các ngành, các cấp đã thể hiện tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, có 5 tập thể và 13 cá nhân điển hình tiêu biểu được Ban Thường vụ Huyện ủy tuyên dương, 2 cá nhân được Tỉnh ủy tuyên dương, góp phần tạo sự lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong xã hội.

Thu hoạch tôm nuôi theo mô hình công nghệ cao tại huyện Hòa Bình. Ảnh: C.L

... Đến đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 5 năm cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bằng 3 chương trình trọng tâm là: Phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và nguồn nhân lực, huyện Hòa Bình đã có những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2016 - 2020) đạt 8,27%; tổng sản phẩm bình quân tăng từ 35 triệu đồng/người/năm lên 56 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,97%... Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Chất lượng tăng trưởng kinh tế ngày càng cải thiện. Nông nghiệp có sự phát triển mạnh cả về quy mô, năng suất, chất lượng, với nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao. Công nghiệp và xây dựng phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh; thương mại, dịch vụ phát triển khá và chất lượng ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng, thụ hưởng của người dân, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế.

Sản xuất nông nghiệp, thủy sản phát triển khá ổn định; sản lượng, năng suất, chất lượng đều có bước phát triển. Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả như: mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao, nuôi tôm bán thâm canh, quảng canh cải tiến, nuôi thủy sản kết hợp… ngày càng phát triển, giúp tăng thu nhập cho nông dân. Công tác tổ chức lại sản xuất, quy hoạch cải tạo đồng ruộng và chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành được thực hiện đúng hướng thông qua việc tăng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chuyển đổi cơ cấu giống lúa và sử dụng lúa giống chất lượng.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển. Các dự án được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, như: Dự án Điện gió Hòa Bình 1 (xã Vĩnh Hậu A); Dự án cơ sở hạ tầng khu nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp (xã Vĩnh Mỹ A)… Bên cạnh đó, huyện đã tập trung đầu tư 472 tỷ đồng, thực hiện 622 công trình xây dựng các loại. Nhiều tuyến đường quan trọng được đầu tư, nhờ đó đến nay, 100% ấp có đường giao thông nông thôn ấp liền ấp và được đầu tư nâng cấp theo tiêu chí nông thôn mới…

Thương mại, dịch vụ và du lịch có bước phát triển khá, hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống của Nhân dân. Công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được thực hiện tích cực. Huyện đã phối hợp với các sở, ngành tỉnh tích cực mời gọi đầu tư trong và ngoài tỉnh. Đã có hơn 20 lượt nhà đầu tư đến huyện tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của huyện (nhất là về nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, thương mại…). Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm đạt 31.725 tỷ đồng.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị được chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả tích cực. Hiện huyện có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới và thị trấn Hòa Bình đã hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV…

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.