Huyện Hồng Dân: Tạo sự thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Thứ Sáu, 18/09/2020 | 17:57

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hồng Dân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra Chương trình hành động nhằm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu lớn và các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực. Để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, điều cốt lõi nhất chính là phải tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sự đồng thuận, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp.

Hồng Dân quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ảnh: K.P

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu bám sát mục tiêu tổng quát, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá của Nghị quyết, từ đó cụ thể hóa tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm theo lộ trình với quyết tâm cao, hành động quyết liệt để đến năm 2025 hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, trọng tâm là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, tạo sự chuyển biến rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội và giảm nghèo bền vững.

Trong xây dựng Đảng và chính quyền, Hồng Dân tập trung nâng cao năng lực dự báo, xây dựng và ban hành nghị quyết của cấp ủy đảng, thực hiện nhất quán “chủ trương, chỉ thị, nghị quyết đến đâu, tổ chức quán triệt, học tập và tổ chức triển khai thực hiện đến đó; làm có trách nhiệm, làm đến nơi, đến chốn và hiệu quả”. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Tập trung lãnh đạo, hướng mọi hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội về cơ sở với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân”.

Ở lĩnh vực kinh tế, huyện chú trọng khai thác một cách hiệu quả và bền vững những tiềm năng, lợi thế phát triển của huyện, trước hết là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất, có khả năng cạnh tranh thị trường, nhằm đưa Hồng Dân thành một trong những huyện có tiềm lực phát triển nông nghiệp của vùng Bắc Quốc lộ 1A. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững. Chú trọng phát triển lĩnh vực thương mại và dịch vụ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Cùng với đó, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị để có thể huy động các nguồn lực xã hội và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ưu tiên nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tốt hơn cho phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng cảnh quan môi trường huyện Hồng Dân “sáng - xanh - sạch - đẹp”, hình thành những vùng quê nông thôn mới đáng sống. Phấn đấu xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là Ninh Quới và Ninh Thạnh Lợi A, các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Ngoài ra, huyện cũng tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh cả tiềm lực và thế trận, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng các lực lượng vũ trang của huyện vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung củng cố thế trận an ninh nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tuấn Minh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.