Huyện Phước Long: Quyết tâm tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp và xây dựng NTM kiểu mẫu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Hai, 16/09/2019 | 15:20

Huyện Phước Long đang ráo riết thực hiện các bước chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quyết tâm của huyện là hoàn thành tốt cùng lúc hai nhiệm vụ quan trọng là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; đồng thời củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng thành công huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Xung quanh các vấn đề trên, đồng chí Đặng Tiến Út, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phước Long, cho biết:

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Đặng Tiến Út

Sau khi tiếp thu Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 111 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, BTV Huyện ủy Phước Long đã ban hành Kế hoạch số 77 phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm đẩy nhanh công tác chuẩn bị.

Huyện đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Việc triển khai phải đáp ứng yêu cầu cho tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện nắm vững để thực hiện, tạo sự thống nhất từ huyện đến cơ sở.

Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy đã ban hành các quyết định thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện và tiểu ban phục vụ đại hội; mở hội nghị triển khai đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, BTV Huyện ủy và các bí thư đảng ủy, chi ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Huyện chọn Đảng bộ xã Vĩnh Phú Tây làm điểm chỉ đạo Đại hội Đảng cấp cơ sở; Đảng bộ Công an huyện làm điểm chỉ đạo Đại hội Đảng cho khối ngành; Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề huyện làm điểm chỉ đạo Đại hội Đảng cho khối chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Dự kiến, đại hội điểm diễn ra trong quý 1/2020, sau đó Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở và tương đương diễn ra đồng loạt từ tháng 4/2020 đến cuối tháng 6/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 8/2020.

PV: Đồng chí có thể đánh giá đôi nét về công tác tạo nguồn đội ngũ cán bộ kế thừa? Ngoài các tiêu chuẩn chung, cán bộ lãnh đạo các cấp của huyện Phước Long sẽ cần thêm những yếu tố nào để đảm đương tốt nhiệm vụ xây dựng huyện NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu?

Đồng chí Đặng Tiến Út: Trước hết, BTV Huyện ủy thực hiện nghiêm phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện xác định tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp vừa đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt, vừa tạo nguồn cán bộ kế thừa cho thời gian tới. Từ chủ trương này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức khảo sát toàn diện về trình độ và triển vọng phát triển của đội ngũ cán bộ; xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng 459 lượt cán bộ. Trong đó, có 60 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 347 đồng chí học trung cấp, 32 đồng chí học đại học chuyên môn, 20 đồng chí học sau đại học. Đồng thời bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính cho 58 đồng chí, ngạch chuyên viên cho 327 đồng chí, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, chuyên môn nghiệp vụ và cập nhật kiến thức mới cho hơn 3.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Hiện đội ngũ cán bộ trong quy hoạch các cấp, cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị đạt chuẩn theo quy định, chủ động về nguồn cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đang tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ cho các nhiệm kỳ tiếp theo.

Ngoài các tiêu chuẩn chung, để đảm đương tốt nhiệm vụ xây dựng huyện NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu, đội ngũ cán bộ của huyện đòi hỏi phải có thêm một số yếu tố cơ bản. Trước hết là trình độ thực tiễn và khả năng vận động, tập hợp nhân dân. Cán bộ phải có tâm huyết, có uy tín, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Thời gian qua, BTV Huyện ủy luôn thực hiện tốt việc điều động, luân chuyển cán bộ để học tập từ thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng.

Thứ hai, phải có trình độ chuyên môn sâu trên một số lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực mà huyện có lợi thế. Về vấn đề này, BTV Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo đưa đi đào tạo và thu hút một số cán bộ có trình độ chuyên môn sâu để nghiên cứu, tham mưu giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Thứ ba là thật sự kỳ quyết trong việc giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; xây dựng môi trường xã hội ổn định để tập trung cho phát triển bền vững.

Các trường học của huyện Phước Long đều được đầu tư cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: T.Đ

PV: Là người đứng đầu Đảng bộ huyện, theo đồng chí, Phước Long cần đạt được những mục tiêu gì từ nay đến cuối nhiệm kỳ để tạo tiền đề đưa huyện tiếp tục trở thành địa phương đi đầu trong tỉnh về phong trào xây dựng NTM?

Đồng chí Đặng Tiến Út: Mục tiêu lớn nhất mà BTV Huyện ủy quyết tâm đạt được là hoàn thành tốt cùng lúc hai nhiệm vụ: chuẩn bị Đại hội Đảng đi đôi với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội đến cuối nhiệm kỳ.

Để tạo tiền đề đưa Phước Long tiếp tục trở thành địa phương đi đầu trong tỉnh về phong trào xây dựng NTM, huyện cần tập trung đầu tư phát triển sản xuất đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 10 - 11%/năm. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án tái có cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững; Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh phát triển kinh tế đến năm 2020. Tăng cường vận động nhân dân đầu tư, phát triển các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả; thực hiện tốt chủ trương của tỉnh về chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; thực hiện tốt công tác cải tạo vườn tạp để trồng những loại cây có hiệu quả kinh tế cao.

Song song đó, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện thắng lợi Chỉ thị 15 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Huyện ủy, UBND huyện sẽ chỉ đạo quyết liệt các xã làm tốt công tác môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Phấn đấu đến cuối năm 2019 công nhận 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; phấn đấu đến cuối năm 2020 công nhận thêm 3 xã còn lại. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, làm tốt công tác xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, phấn đấu đến cuối năm 2019 không còn nhà ở lụp xụp. Chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 92% trở lên theo Nghị quyết đề ra.

Đặc biệt, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 12 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; thường xuyên ra sức phấn đấu, rèn luyện, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

PV:  Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tấn Đạt (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.