Huyện Vĩnh Lợi: Đánh giá toàn diện tình hình nửa nhiệm kỳ

Thứ Hai, 20/03/2023 | 17:09

Nhìn lại và đánh giá xác đúng tình hình để có định hướng trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Huyện ủy Vĩnh Lợi đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để thực hiện kế hoạch hiệu quả, Huyện ủy Vĩnh Lợi yêu cầu cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đánh giá, sơ kết ở cấp mình, coi trọng chất lượng và tính thiết thực của việc đánh giá, sơ kết.

Theo kế hoạch của Huyện ủy Vĩnh Lợi, sơ kết đánh giá nửa nhiệm kỳ sẽ được tiến hành từ cấp cơ sở. Cụ thể, cấp cơ sở sẽ hoàn thành đánh giá và gửi báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 23/3/2023; cấp huyện dự kiến tổ chức hội nghị nửa nhiệm kỳ trước ngày 10/4/2023. Yêu cầu đặt ra là việc đánh giá, sơ kết nửa nhiệm kỳ phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, đúng thực chất tình hình, kết quả đạt được; xác định đúng nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan. Trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Tuổi trẻ huyện Vĩnh Lợi chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: H.L

Việc sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở cần đảm bảo các nội dung như: đánh giá toàn diện tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cấp mình về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Báo cáo kiểm điểm phải đánh giá toàn diện, đúng mức kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ; việc thực hiện Điều lệ Đảng và các nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đoàn kết nội bộ; về đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc gắn với thực hiện Kết luận 21 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác tự phê và Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những biện pháp khắc phục.

Một nội dung nữa là báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ cấp mình. Theo đó, báo cáo đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của các cấp.

Sau khi đã đi qua được “nửa chặng đường” của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây chính là thời điểm quan trọng để các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên của huyện Vĩnh Lợi, nhất là người đứng đầu nhìn nhận lại tình hình thực tiễn, kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong thời gian qua. Khi đã có sự nhìn nhận khách quan, thẳng thắn và tìm ra được nguyên nhân, tin rằng địa phương này sẽ có những giải pháp thiết thực, có tính đột phá, khả thi thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

ĐỖ HOÀNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.