Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Tư, 25/03/2020 | 15:09

Thực hiện chủ trương phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí của Trung ương, Kế hoạch 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 19 chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về PCTN, lãng phí đến các cấp ủy đảng trong tỉnh. Để đưa chủ trương đi vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả PCTN, lãng phí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định điều trước hết là phải làm tốt công tác tuyên truyền, truyền thông, để tạo nhận thức chung trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về PCTN, lãng phí.

Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Ảnh: M.Đ

Tạo hiệu ứng tốt trong xã hội

Những năm qua, hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh luôn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Nhân dân và báo chí trong PCTN. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động hướng dẫn các cấp ủy Đảng trong tỉnh chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong PCTN, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong hành động, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.

Hệ thống truyền thông đại chúng và các cấp ủy đảng luôn đổi mới công tác tuyên truyền, chú trọng đến phương pháp tuyên truyền miệng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội vào công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về PCTN, lãng phí. Tuyên truyền công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; chủ động cung cấp thông tin về những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, giúp định hướng tốt dư luận và cũng thể hiện sự công khai, minh bạch của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy trong xử lý tham nhũng.

Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương về PCTN, lãng phí và đạt được những kết quả tích cực. Đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về “những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” ngăn ngừa sai phạm, PCTN, lãng phí có hiệu quả.

Đồng bộ, nhất quán nhiều giải pháp

Thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh việc đạt được kết quả tích cực trên nhiều mặt như đã nói, công tác PCTN vẫn còn những hạn chế nhất định đã tồn tại qua nhiều năm chưa khắc phục được một cách hữu hiệu. Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN chưa đa dạng, phong phú. Các cơ quan báo chí tuyên truyền thường chậm hơn thông tin trên không gian mạng, dễ tạo khoảng trống thông tin, tạo môi trường cho những thông tin giả, xuyên tạc về công tác PCTN của Đảng, Nhà nước. Trong khi đó, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN, nên thiếu tự giác trong chấp hành pháp luật.

Để công tác tuyên truyền, giáo dục PCTN, lãng phí trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn, các cấp ủy đảng, Ban Tuyên giáo các cấp cần tiếp tục quan tâm để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Tăng cường phối hợp, chủ động công khai, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về PCTN, nhất là chủ động thông tin về kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; về những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm trong xử lý tham nhũng.

Cơ quan báo chí tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính xây dựng nội dung tuyên truyền với nhiều hình thức thích hợp, thuyết phục, thống nhất, hiệu quả gắn liền với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Vấn đề hết sức quan trọng nữa đó là phải không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra.

Với phương châm chỉ đạo thực hiện tốt, đồng bộ, nhất quán các giải pháp, hy vọng trong thời gian tới công tác đấu tranh PCTN trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường thực hiện, tiến tới ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các hành vi tham nhũng.

Lê Văn Sum - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.