MTTQ Huyện Đông Hải: Xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân

Thứ Hai, 23/09/2019 | 17:25

Với vai trò là tổ chức vận động, tập hợp quần chúng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên huyện Đông Hải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa bằng nhiều hình thức đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt trong đồng bào dân tộc về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước. Từ đó, huyện đã củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc.

Xã Long Điền phối hợp với Huyện đoàn Đông Hải trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ dân tộc Khmer nghèo trên địa bàn. Ảnh: Huyện đoàn Đông Hải

Ấp Rạch Rắn (xã Long Điền) có 184 hộ Khmer với 797 nhân khẩu chiếm gần 42% dân số của ấp; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc còn cao, trình độ nhận thức của bà con còn hạn chế. Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương cùng các ban ngành, đoàn thể đã vận động xây dựng, củng cố lực lượng những người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thật sự là “kênh” tuyên truyền hiệu quả các cuộc vận động, là “cầu nối” giữa chính quyền và người dân.

Nhiều năm qua, ông Danh Tình là người đi đầu nêu gương trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở ấp Rạch Rắn. Đồng thời, với uy tín của mình, ông đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của bà con, từng bước xóa bỏ các tập quán, hủ tục lạc hậu, nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự, cảnh giác trước những thế lực âm mưu chống phá Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Bản thân ông Tình và những người có uy tín trong đồng bào dân tộc ấp Rạch Rắn đã tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng, không để xảy ra những điểm nóng về tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Có thể nói, việc thực hiện vai trò người có uy tín trong dân tộc đã được MTTQ các cấp trong huyện phát huy khá tốt. Nhờ vai trò cầu nối của những người có uy tín mà công tác tuyên truyền, vận động luôn tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó, việc mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân luôn được chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chú trọng. Qua đó, đã xây dựng được nhiều mô hình hoạt động tự quản, sản xuất có hiệu quả trong đồng bào dân tộc; nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức thành viên tiếp tục được đổi mới, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng dân cư. Hệ thống tổ chức Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố kiện toàn, chất lượng hoạt động ngày càng thiết thực, từng bước tạo được niềm tin trong nhân dân, trong đồng bào dân tộc.

Cũng trong thời gian qua, MTTQ cùng chính quyền, các ngành, các cấp trong huyện đã chủ động thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc, nhất là chính sách đầu tư kết cấu hạ tầng về điện, đường, trường, trạm, chăm lo cuộc sống người nghèo. Bằng nguồn vốn Chương trình 135, vốn Trung ương, tỉnh và huyện đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng có đông đồng bào dân tộc; tăng cường công tác dạy nghề, mở các lớp tập huấn, hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ vốn vay ưu đãi, các nguồn vốn không hoàn lại cho đồng bào dân tộc, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và giảm nghèo ở địa phương. Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp trong huyện cùng chính quyền địa phương đã hỗ trợ phát triển sản xuất cho 1.104 hộ với số tiền hơn 5 tỷ đồng, giải quyết viêc làm cho hơn 2.300 lao động, từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện hàng năm.

Có thể nói, vai trò nòng cốt của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác vận động, xây dựng đoàn kết dân tộc thời gian qua đã góp phần giúp huyện Đông Hải thực hiện thắng lợi các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

T.A

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.