Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Thứ Sáu, 07/09/2018 | 14:43

Tổ chức cơ sở đảng (TCCS) có một vai trò quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. TCCS đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị cơ sở, là nơi trực tiếp thực hiện và lãnh đạo các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khơi dậy nguồn lực trí tuệ của nhân dân. Qua đó góp phần kiểm nghiệm và bổ sung đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bài 2:  Những hạn chế,  bất cập

>>Bài 1: Bắt đầu từ công tác cán bộ

Buổi sinh hoạt của Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hòa Bình. Ảnh: X.T

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và cương quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc đánh giá về năng lực, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên thời gian qua, Tỉnh ủy đã chỉ rõ: Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm chậm được khắc phục!

MỜ NHẠT VAI TRÒ TCCS ĐẢNG

Đảng bộ tỉnh hiện có 354 TCCS đảng, 25.220 đảng viên, trong đó có đến 2/3 TCCS đảng và đảng viên ở nông thôn. Tuy đã có sự chuyển biến tích cực trong việc giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; thế nhưng, theo đánh giá của Tỉnh ủy, việc triển khai thực hiện các chương trình của Tỉnh ủy thời gian qua ở một số cấp ủy chưa chặt chẽ; thiếu kiểm tra, sơ kết việc thực hiện. Một số nơi, cấp ủy chưa làm tốt việc hướng dẫn, kiểm tra, phân tích, đánh giá chất lượng hàng năm; chưa thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, công tác đào tạo cán bộ cơ sở còn hạn chế, bất cập; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt đảng chưa nền nếp, nội dung còn nghèo nàn. Vai trò TCCS đảng còn mờ nhạt trong việc tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thậm chí có nơi còn thực hiện một cách tùy tiện, gây hậu quả phức tạp, làm suy giảm lòng tin của đảng viên và nhân dân, làm mất ổn định an ninh, trật tự tại địa phương.

Cũng theo đánh giá của Tỉnh ủy, tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống, kém tinh thần trách nhiệm, quan liêu xa rời quần chúng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là ở một số cán bộ có chức có quyền đã làm giảm sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng. Việc quan tâm đào tạo cán bộ thời gian qua đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên ở nhiều TCCS đảng trong tỉnh được nâng lên một bước về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cán bộ khả năng vận dụng lý luận, quan điểm của Đảng vào thực tiễn còn yếu, tình trạng lười cập nhật, tự nghiên cứu lý luận, chính sách, pháp luật của cán bộ vẫn còn nhiều, trình độ chuyên môn của cán bộ được đào tạo, bố trí sử dụng chưa hợp lý.

NGUYÊN TẮC SINH HOẠT ĐẢNG KHÔNG CHẶT CHẼ

Theo đồng chí Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Bình, những năm qua, mặc dù có chuyển biến, nhưng nhiều chi bộ ở huyện sinh hoạt lệ vẫn còn tình trạng hình thức, thực hiện không đúng nguyên tắc sinh hoạt, chưa coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng mà tập trung nhiều cho công tác chuyên môn. Một số cấp ủy chưa phát huy vai trò giám sát của nhân dân, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kiểm tra cơ sở còn hạn chế, từ đó nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chưa được thực hiện chặt chẽ.

Còn ở Vĩnh Lợi, trong 10 năm qua đã có gần 1.500 đảng viên được kết nạp mới, chiếm 60% tổng số đảng viên của huyện hiện nay. Tuy vậy, việc kết nạp đảng viên mới lại tập trung chạy theo chỉ tiêu số lượng, ít coi trọng thử thách quan điểm, lập trường tư tưởng, làm cho đảng viên ở hầu hết các TCCS đảng dù tăng cao nhưng vị thế, tiếng nói của đảng viên, nhất là ở nông thôn lại yếu hơn trước đây rất nhiều. Việc thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã chưa có hướng dẫn của cấp trên về xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ công tác đảm bảo đồng bộ, phù hợp với thực tiễn ở cơ sở; tạo điều kiện chính sách đãi ngộ, phụ cấp đối với cán bộ kiêm nhiệm chức danh này, dẫn đến sự lúng túng trong quá trình thực hiện. 

Theo đồng chí Nguyễn Chính Quán - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, việc đánh giá, phân tích chất lượng ở một số TCCS đảng và đảng viên trong các ban ngành hiện chưa phản ánh đúng thực chất, còn biểu hiện chạy theo thành tích, cảm tính, máy móc theo kiểu suy tôn. Có thực trạng cán bộ đã là bí thư chi bộ, đảng bộ, thủ trưởng đơn vị thì dù có thiếu sót, có khuyết điểm vẫn được đánh giá và biểu quyết là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, thậm chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (?!). Có những tập thể, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ nhưng các cá nhân trong tập thể đó đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Việc quản lý đảng viên ở nơi cư trú còn mang tính hình thức, nhiều TCCS đảng mời đảng viên tham gia sinh hoạt nội dung chính là… vận động đảng viên đóng góp quỹ An sinh xã hội.

Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng ở cơ sở không theo kịp sự thay đổi của cơ chế, chính sách chung và thực tiễn ở địa phương. Bệnh thành tích, báo cáo sai sự thật để vụ lợi danh dự nhất thời cho tập thể, cá nhân còn tồn tại, trong khi nhiều TCCS đảng chưa quan tâm nhiều cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nguyên tắc sinh hoạt Đảng không được tuân thủ chặt chẽ. Đây là thực trạng chung ở các đảng bộ địa phương và ban ngành trong tỉnh hiện nay cần sớm được khắc phục!

XUÂN THƯỞNG

...............................................................................................................................................................................................................................

TCCS đảng là nền tảng của Ðảng, là cầu nối giữa Ðảng với dân, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Ðảng. Toàn Ðảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội ở cơ sở, nhất là những địa bàn, lĩnh vực trọng yếu, có nhiều khó khăn. Lấy hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở làm thước đo kết quả tổng hợp của công tác xây dựng Ðảng.

(Trích quan điểm Nghị quyết 22 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên)

...............................................................................................................................................................................................................................

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.