Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát: Vì sự trong sạch của Đảng

Thứ Sáu, 09/08/2019 | 15:45

Năm mươi năm trước, trong bản Di chúc gửi lại cho Đảng và nhân dân, Bác đã viết "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Muốn giữ gìn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh thì không thể bỏ qua giải pháp về kiểm tra, giám sát. 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng của toàn Đảng bộ đã góp phần quan trọng nâng cao sức chiến đấu của từng tổ chức Đảng.

Bài 1: Hiệu quả từ công tác kiểm tra, giám sát

Với nhiều quyết định kỷ luật nghiêm khắc dành cho cán bộ các cấp, kể cả cán bộ đã nghỉ hưu trong 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy các cấp, từ đó đã giữ nghiêm kỷ luật Đảng, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: M.Đ

XỬ LÝ NGHIÊM MINH

Tại kỳ họp thứ 26 vào tháng 3/2019, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật cũng như tiến hành thi hành kỷ luật đối với nhiều cán bộ chủ chốt của huyện Hòa Bình, trong đó có cả tỉnh ủy viên. Nhiều hình thức kỷ luật Đảng nghiêm khắc, từ khiển trách đến cảnh cáo đã được thi hành. Sau đó, vào tháng 6/2019, tại kỳ họp thứ 28, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục xem xét và thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ đã nghỉ hưu, đương chức của TX. Giá Rai. Những sai phạm của các cán bộ này liên quan đến Dự án khu dân cư Nọc Nạng đã bị Công an tỉnh khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào đầu tháng 6/2019. Theo UBKT Tỉnh ủy, vi phạm của các cán bộ này đã làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tổ chức đảng.

Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính sau hơn một năm ban hành đã có ảnh hưởng rất tích cực đến việc giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Điều này một phần đến từ việc xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Chỉ thị 12 mà gần đây nhất là một cán bộ đứng đầu ngành cấp tỉnh.

Theo UBKT Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 21 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 16 đảng viên có vi phạm, trong đó vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 12 đảng viên. Đến nay tất cả đảng viên này đều đã bị xử lý kỷ luật.

Đồng chí Lê Quốc Việt, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, nhận định: “Thực trạng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019, nhìn một cách tổng quan cho thấy là có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng; đáng quan tâm là nhiều vụ việc tồn đọng, bức xúc, phức tạp, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều tổ chức đảng và đảng viên đã được kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, đảm bảo tính kỷ cương trong Đảng và được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, được dư luận nội bộ đánh giá cao, đồng tình và ủng hộ, mang dấu ấn lớn”.

CHỦ ĐỘNG VÀO CUỘC

Nguyên nhân của những kết quả tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thời gian qua, theo UBKT Tỉnh ủy, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy, còn có sự vào cuộc chủ động trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp với chất lượng, hiệu quả cao. Theo đó, UBKT các cấp đã tập trung triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với tinh thần quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó có những vụ việc nhạy cảm, bức xúc được kiểm tra, kết luận, làm rõ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần tích cực vào việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời ngăn ngừa, hạn chế sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Lê Quốc Việt, nhìn nhận trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật thì “thực trạng của công tác kiểm tra, giám sát còn một số hạn chế nhất định, có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, UBKT ở một số nơi chưa phát huy đúng mức vị trí, vai trò của mình, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; một số cán bộ UBKT cơ sở chưa thật sự gắn bó với ngành; từ đó đã gây khó khăn, làm hạn chế không nhỏ đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ chung trong thời gian qua“.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đều đề cập đến vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là công cụ đắc lực để khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Vì vậy, cần thiết phải có những giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phát huy cao độ vai trò của công tác này để hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh như mong muốn của Bác Hồ.

…………………………………………………………………………...........................................................................................................................

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Sớm tổng kết toàn diện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; bổ sung, sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng. Kiện toàn và tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan phòng, chống tham nhũng. Xét xử nghiêm những vụ án tham nhũng, trước hết là những vụ nghiêm trọng, phức tạp, được nhân dân quan tâm.

(Trích Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay)

……………………………………………………………………..................................................................................................................................

LÂM THANH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.