Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế: Cần có sự thống nhất, đồng bộ

Thứ Sáu, 15/11/2019 | 15:31

Cụ thể hóa các nghị quyết, nghị định của Trung ương, kế hoạch, chương trình của Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bạc Liêu đã thực hiện nhiều giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Mạnh dạn trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Kết quả thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn và tổ chức lại bộ máy các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm 3 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh. Cụ thể như: hợp nhất Sở TT-TT với Sở VH-TT&DL; Sở GD&ĐT với Sở KH&CN; thành lập Ban Dân tộc và Tôn giáo thuộc UBND tỉnh; kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng, nhiệm vụ công tác đối ngoại về cho Văn phòng UBND tỉnh.

Để bộ máy công quyền làm việc hiệu quả hơn thì sắp xếp lại một số sở có chức năng tương đồng với nhau là một trong những giải pháp mạnh mẽ. Bên cạnh đó, việc sáp nhập không đơn thuần chỉ là sáp nhập cơ học mà phải tinh gọn được bộ máy, vẫn đảm bảo được hiệu quả công việc. Việc sáp nhập này cũng không được phát sinh thêm việc xây dựng trụ sở, tốn kém, phát sinh thêm chi phí. Nhìn chung, việc sáp nhập đã góp phần giảm đáng kể số lượng cấp trưởng, cấp phó tại các đơn vị. Kết quả việc sáp nhập trên không chỉ giảm 19 biên chế mà giảm 2 giám đốc. Hay việc 5 đơn vị của Sở Y tế sáp nhập thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thì ít nhất giảm được 4 cấp trưởng và 4 cấp phó; một số trường hợp sáp nhập thì cấp trưởng và cấp phó cũng giảm tương đương; giảm đầu mối 5 đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện cũng vừa giảm được cấp trưởng, cấp phó và biên chế… Đặc biệt, cho đến nay, hiệu quả rõ nét nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có những chỉ đạo tích cực, sát với định hướng nhằm thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ công việc.

Người dân đến liên hệ làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện Đông Hải. Ảnh: T.T

Vướng từ sự chưa thống nhất, đồng bộ

Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức, bộ máy các cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng thu gọn đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt, đồng bộ, toàn diện. Đồng thời, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc tổ chức thực hiện các kế hoạch rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, tố chức lại các đơn vị trực thuộc sở, ngành chưa thật sự quyết liệt nên chậm so với lộ trình, kế hoạch đề ra. Cụ thể, hiện vẫn còn 4 đơn vị chưa sắp xếp được đầu mối bên trong, vẫn còn tình trạng một phòng, ban 5 người nhưng có từ 1 - 2 cấp phó; thậm chí vẫn còn đơn vị duy trì 60 hợp đồng chuyên môn…

Tuy nhiên, vướng mắc được cho là “khách quan” đến nay vẫn chưa được tháo gỡ chính là khi triển khai sắp xếp tổ chức, bộ máy chưa được sự thống nhất, ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương. Chính việc triển khai tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy ở nhiều bộ, ngành, địa phương chưa đồng bộ, thiếu thống nhất dẫn đến sự lúng túng và xuất hiện tình trạng mỗi nơi làm một kiểu. Ngoài ra, Bộ Nội vụ chưa có quy định hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ đối với cơ quan mới sau khi sáp nhập nên việc thực hiện nhiệm vụ vẫn theo quy định cũ, đầu mối giảm nhưng thực chất chưa giảm.

Với thực trạng hiện nay, Bạc Liêu chỉ đang thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo lộ trình đạt khoảng trên 38%, không ít đề án, kế hoạch tinh gọn tổ chức, bộ máy đã hoàn thành nhưng vẫn nằm chờ hướng dẫn. Tỉnh vẫn xác định đây chính là chủ trương quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy các cấp nên vẫn đã và đang khẩn trương thực hiện lộ trình giảm đủ 10% biên chế vào năm 2021 nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, không tinh giản biên chế theo kiểu cơ học, cào bằng.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.