TX. Giá Rai: Tự hào về đích sớm nông thôn mới

Thứ Tư, 12/08/2020 | 18:25

Mặc dù là thị xã, nhưng ở thời điểm hiện tại, Giá Rai chỉ có 3 phường mà đến 7 xã. Do đó, bên cạnh nhiệm vụ xây dựng TX. Giá Rai xứng tầm của một đô thị thì còn nhiệm vụ không kém phần quan trọng là hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) cho các xã trên địa bàn. Nhờ xác định mục tiêu, nhiệm vụ kỳ quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ cho NTM, nên dù thị xã không nằm trong kế hoạch của tỉnh về hoàn thành chỉ tiêu NTM, nhưng Giá Rai đã nỗ lực về đích với 100% các xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Đồng chí Bùi Tấn Bảy - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Giá Rai trao Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Phong Thạnh A đạt chuẩn NTM. Ảnh: M.Đ

XÂY DỰNG NTM - MỚI TỪ TƯ DUY ĐẾN HÀNH ĐỘNG

Xây dựng NTM là một chủ trương có tính chiến lược mà TX. Giá Rai hướng đến trong 2 nhiệm kỳ qua, đặc biệt là ở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp - dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường. Qua 10 năm xây dựng NTM, 7/7 xã của Giá Rai có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển nhanh, nổi bật nhất là hệ thống giao thông nông thôn, trường học, các thiết chế văn hóa - thể thao…, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn của thị xã.

Để đạt kết quả trên, TX. Giá Rai xác định việc tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định đến tiến độ thực hiện xây dựng NTM. Các cấp, các ngành triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền xây dựng NTM bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là người dân. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân về xây dựng NTM đã có chuyển biến rõ rệt; người dân ngày càng tích cực, chủ động tham gia với nhiều cách làm sáng tạo; xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn thị xã.

Hàng năm, Ban chỉ đạo Chương trình phát động các phong trào thi đua trong các ngành, đoàn thể từ thị xã đến các xã, qua đó đã đăng ký thực hiện các phần việc như: xây dựng mô hình sản xuất - kinh doanh giỏi, tổ hợp tác, cải tạo vườn tạp, xây dựng ấp kiểu mẫu; mô hình cựu chiến binh gương mẫu trong xây dựng NTM, đoàn kết giúp nhau thoát nghèo; mô hình “4 đồng hành, 5 xung kích”, “Ngày Chủ nhật xanh”, vận động thanh niên không tham gia tội phạm và tệ nạn xã hội, giúp bạn nghèo vượt khó, giới thiệu việc làm, thực hiện mùa hè tình nguyện, tháng thanh niên; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; mô hình Tuổi cao, gương sáng… Kết quả trong những năm qua có 41 mô hình đạt kết quả cao, với 65.123 lượt đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện.

Thông qua phong trào thi đua, đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động Nhân dân tham gia thực hiện xây dựng NTM. Cụ thể như, thực hiện “Ngày Dân vận khéo” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, góp phần giảm nghèo trên địa bàn được 3.517 hộ, trong đó có 173 hộ đoàn viên, hội viên; có 1.239 hộ thực hiện tốt cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp và 53/53 ấp an toàn không có tội phạm và tệ nạn xã hội; 53/53 ấp giữ vững ấp văn hóa và 27.678/30.968 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa. Ngoài ra, vận động đoàn viên, hội viên làm hàng rào bê-tông và hàng rào cây xanh, trồng hoa kiểng trước nhà có 1.428 hộ thực hiện; xây dựng hố xí hợp vệ sinh có 904 hộ; sửa chữa và xây dựng nhà tình thương cho hộ chính sách nghèo và đoàn viên, hội viên nghèo của các tổ chức đoàn thể được 526 căn.

Khánh thành cầu giao thông nông thôn ở TX. Giá Rai. Ảnh: M.Đ

CÁC TIÊU CHÍ ĐỀU ĐẠT VÀ VƯỢT

TX. Giá Rai xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm, tiền đề quan trọng để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, góp phần tích cực vào tiến trình xây dựng NTM của các xã và đưa thị xã hoàn thành nhiệm vụ này trước thời hạn. Kết quả thực hiện tiêu chí về quy hoạch và thực hiện quy hoạch từ năm 2012 đến nay, các xã xây dựng NTM của thị xã đã hoàn thành công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch phát triển nông nghiệp; quy hoạch hệ thống giao thông; thủy lợi; hệ thống cấp nước sạch; quy hoạch dân cư...

Giao thông nông thôn cũng là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM. Thời gian qua, các xã đã tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, chủ động lồng ghép với các chương trình, dự án đầu tư, đồng thời huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp và nguồn lực trong Nhân dân để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông. Để huy động nguồn lực trong dân, với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hiến đất, mở đường và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, ra quân làm đường giao thông nông thôn. Thông qua đó, sức mạnh trong Nhân dân được khai thác hiệu quả trong triển khai xây dựng NTM ở địa phương.

Trong xây dựng chính quyền, việc đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng dần và khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cũng như công tác chuyên môn ở các cơ quan nhà nước đã từng bước đổi mới, trở thành động lực thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động. Từ đó hình thành thói quen và nhu cầu ứng dụng CNTT vào giải quyết công việc, rút ngắn khoảng cách, thời gian và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp; tạo tiền đề quan trọng cho việc phát triển chính phủ điện tử trong giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp đã phát triển theo hướng nâng cao nâng suất, chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đưa các loại giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Khai thác lợi thế của các địa phương quy hoạch và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, hình thành và phát triển các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Các xã có hợp tác xã hoạt động chủ yếu là lĩnh vực nông nghiệp, các hợp tác xã dần phát huy vai trò trong liên kết sản xuất và bao tiêu nông sản cho thành viên hợp tác xã. Đặc biệt, các hợp tác xã nông nghiệp có nhiều chủ động trong tổ chức cung ứng các dịch vụ sản phẩm cho thành viên, tích cực tìm kiếm các đối tác để liên kết sản xuất, từ đó phát huy vai trò của hợp tác xã trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất và kinh tế của hộ thành viên, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM của địa phương.

TUẤN MINH

Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Cơ cấu GRDP theo ngành Kinh tế:

+ Công nghiệp - xây dựng đạt 50,2%;

+ Thương mại - dịch vụ đạt 33,6%;

+ Nông nghiệp - Thủy sản đạt 16,2%.

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 125.000.000 đồng/năm. 

- Sản lượng lương thực đạt 750.000 tấn.

- Sản lượng thủy sản đạt 200.000 tấn.

- Thu ngân sách trên địa bàn thị xã đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn đạt 99,9%.

- Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom về điểm tập trung đạt trên 95%.

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đô thị đạt 80%, khu vực nông thôn: 70%.

- Công nhận một phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Xây dựng các xã Tân Phong, Tân Thạnh, Phong Thạnh và Phong Thạnh Tây thành phường.

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 100%; 50% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Phấn đấu xây dựng Trung tâm Y tế thị xã đạt hạng II vào năm 2025.

- Phấn đấu hàng năm giảm nghèo đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

- Hàng năm, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: 80%, đào tạo nghề cho 4.000 lao động, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 3.000 lao động.

- Thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đồng thời phấn đấu xây dựng 3 xã: Phong Thạnh Đông, Phong Tân, Phong Thạnh A đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

- Xây dựng thị xã đạt đô thị loại III và phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2025.

- Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 85%.

- Phát triển 750 đảng viên mới.

M.C (lược trích)

Xây dựng nông thôn mới không có điểm kết thúc

Chủ tịch UBND TX. Giá Rai - Đỗ Minh Thắng (bìa trái) trao đổi với nông dân xã Tân Phong về thi công nâng cấp mở rộng lộ giao thông nông thôn. Ảnh: M.Đ

Ông Đỗ Minh Thắng - Chủ tịch UBND TX. Giá Rai khẳng định, việc hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM ở các xã chỉ mới là bước khởi đầu. Khởi đầu cho một quá trình xây dựng NTM, với mục tiêu lâu dài mà thị xã hướng tới là làm sao để nâng cao mức sống của người dân nông thôn. Làm sao để bà con Nhân dân không ngừng được cải thiện chất lượng cuộc sống. Từ nhu cầu ăn no mặc ấm đến những nhu cầu cao hơn về văn hóa tinh thần.

Để làm được điều này, đòi hỏi thị xã phải xác định cho bằng được, xây dựng NTM là một quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Vì vậy, các xã sau khi đã được công nhận đạt chuẩn NTM cần tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và hoàn thiện, sớm trở thành xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu Chương trình đã đề ra là xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn hiện đại, dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

K.K (lược ghi)

Nhiều công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ TX. Giá Rai lần thứ XIII

Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Giá Rai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã đã lựa chọn và triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Đến nay, những công trình này đều đã hoàn thành, vừa góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo đà hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch cho nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo Thị ủy, UBND TX. Giá Rai kiểm tra công trình lộ giao thông nông thôn tuyến Quốc lộ 1A - Phong Thạnh A - Phong Thạnh. Ảnh: M.Đ

Qua công tác tuyên truyền và phát động đã có 130 công trình, phần việc của tổ chức, cơ quan, đơn vị và Nhân dân đăng ký thực hiện. Đến nay, các công trình, phần việc đã hoàn thành, gắn biển công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp. Trong đó, dâng quà chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Thị ủy chọn 2 công trình gồm xây dựng lộ giao thông nông thôn tuyến Quốc lộ 1A - Phong Thạnh A - Phong Thạnh (mặt đường ngang 3m, dài gần 9km, tổng vốn đầu tư gần 27 tỷ đồng) và xây dựng 2 xã Phong Thạnh, Phong Thạnh A đạt chuẩn NTM. Công trình xây dựng lộ giao thông nông thôn tuyến Quốc lộ 1A - Phong Thạnh A - Phong Thạnh hoàn thành giúp người dân thuận tiện trong việc đi lại, giao thương. Việc công nhận 2 xã Phong Thạnh, Phong Thạnh A đạt chuẩn NTM cũng góp phần giúp TX. Giá Rai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM cho 100% xã trên địa bàn.

Trước đó, các xã, phường của TX. Giá Rai cũng có nhiều công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã, điển hình như: Đảng bộ Phường 1 có công trình nâng cấp hẻm 2 (khóm 1) với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm; hay công trình xây dựng mới cây cầu Tổ 13 (khóm 4) giáp ranh Long Điền - Hộ Phòng với tổng kinh phí 230 triệu đồng; Đảng ủy phường Láng Tròn có những công trình rất thiết thực như vận động Nhân dân xây dựng tuyến phố văn minh “trồng hoa kiểng” từ cửa ngõ Xóm Lung đến chợ Láng Tròn với chiều dài 3km, xây dựng cầu bê-tông trị giá hơn 100 triệu đồng giúp học sinh đi học thuận tiện hơn; Đảng ủy phường Hộ Phòng có công trình lắp đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời phủ sáng 9 tuyến hẻm; Đảng ủy xã Tân Thạnh có công trình xây dựng tuyến đường từ điểm trường học ấp 9 đến ngã 3 lộ nhựa với chiều dài gần 1,6km, tổng vốn đầu tư 2,1 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và Nhân dân cùng làm; Đảng ủy xã Phong Tân xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn trị giá 1 tỷ đồng và vận động Nhân dân mắc bóng đèn thắp sáng bằng năng lượng mặt trời trên tuyến đường dài 4,8km, trị giá hơn 200 triệu đồng…

Ngoài ra, TX. Giá Rai còn tập trung chỉnh trang đô thị tại các tuyến phố, khu dân cư, hệ thống cây xanh và hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp và văn minh. Các tuyến đường, hẻm nội ô, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng được đầu tư đã giúp Giá Rai thêm rực rỡ trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ thị xã.

MINH ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.