Xây dựng thế trận lòng dân

Thứ Hai, 08/10/2018 | 16:40 G10T+7

LTS: Một trong những thách thức và trở thành nguy cơ trong xây dựng, phát triển đất nước hiện nay chính là xuất hiện tình trạng xa dân và không thấy được vai trò, sứ mệnh lịch sử của quần chúng nhân dân. Đó là tình trạng suy thoái đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của nhiều cán bộ, đảng viên làm mất lòng tin của dân với Đảng. Vì vậy, việc xây dựng thế trận lòng dân trong giai đoạn hiện nay không chỉ là nhu cầu cấp thiết quyết định sự tồn vong của Đảng, mà còn cho phát triển bền vững.

Nói về vai trò của quần chúng nhân dân, Bác Hồ kính yêu từng dạy: “Chúng ta có trọng dân, yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta. Tôn trọng và tin tưởng nhân dân là tôn trọng và tin tưởng những người làm nên lịch sử, những người sáng tạo ra của cải, vật chất”, “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”, hay “Gốc có vững thì cây mới bền; xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Từ tư tưởng sáng ngời của Người cho thấy, dân chính là gốc và Đảng muốn mạnh, muốn bền chặt phải dựa vào dân. Khẳng định chân lý này để thấy rằng, lo cho dân cũng chính là lo cho Đảng, để Đảng không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và thật sự trở thành “người đầy tớ” trung thành của nhân dân.

>> Bài 1: Những việc làm vì dân

Bài cuối: Không ngừng phát huy vai trò làm chủ của nhân dân

Một bài học kinh nghiệm, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng cho đến nay, đó là dựa vào dân. Bài học quý báu ấy, đã được Bác Hồ kính yêu đúc kết: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Yêu cầu từ thực tiễn hiện nay đòi hỏi Đảng phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn để thật sự xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (người đứng 3 và thứ 5 từ phải sang) trao bằng tuyên dương cho các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác. Ảnh: L.D

Để dân tin Đảng

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) xác định: “củng cố niềm tin của nhân d&ac