Chủ trương mới - Chính sách mới

 • Chính sách mới về dân số
 • 16:52 08/11/2017
 • Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết 21/NQ-TW về công tác dân số trong tình hình mới.
 • Quy định mới về kinh doanh rượu
 • 16:41 01/11/2017
 • Nghị định 105/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh rượu.
 • Những trường hợp phân bón không được lưu hành
 • 16:12 27/09/2017
 • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2017 về quản lý phân bón. Trong đó, có quy định về phân bón không được công nhận lưu hành và phân bón bị hủy bỏ quyết định công nhận lưu hành.
 • Không tăng thuế, phí trong năm 2017
 • 16:39 13/09/2017
 • Nhằm tạo thuận lợi, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc không tăng thuế, phí, lệ phí trong năm 2017.
 • Quy định mới về xếp lương, thi nâng ngạch công chức
 • 14:20 08/09/2017
 • ​Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV và Thông tư 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng.