Chủ trương mới - Chính sách mới

Nghị quyết của Bộ chính trị về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Thứ Tư, 02/10/2019 | 17:22

Nghị quyết 52-NQ/TW năm 2019 của Bộ Chính trị đề cập đến mục tiêu duy trì xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam phải duy trì xếp hạng GII thuộc 3 nước dẫn đầu khu vực ASEAN. Xây dựng được hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN, Internet băng thông rộng phủ 100% các xã. Kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP, năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm. Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên Hiệp Quốc. Có ít nhất 3 đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.