Chủ trương mới - Chính sách mới

Quy định mới về hoạt động của quỹ từ thiện, quỹ xã hội

Thứ Tư, 27/11/2019 | 17:32

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 93, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Theo đó, quỹ được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, cộng đồng và từ thiện, nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận. Tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của mình. Được Nhà nước tạo điều kiện hoạt động theo đúng quy định pháp luật, được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao. Việc đóng góp tài sản của cá nhân, tổ chức vào quỹ được áp dụng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm lợi dụng việc thành lập và tổ chức các hoạt động của quỹ để thực hiện các hành vi tư lợi, rửa tiền, xâm hại đạo đức xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, cơ quan, tổ chức…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.