Cùng bàn luận

 • Khi cán bộ đi học
 • ​Tham luận tại hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu tính trên số lượng chỉ tiêu đào tạo chính trị cho cán bộ mà tỉnh giao cho TP. Bạc Liêu: mỗi năm có 4 cán bộ thì đến 100 năm mới đào tạo hết số lượng cán bộ trong diện quy hoạch (400 người)!
 • Thay đổi hành vi để bảo vệ sức khỏe
 • 15:33 01/11/2017
 • ​Một trong những nội dung quan trọng vừa được nêu ra tại Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” là: “Tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi; vận động xây dựng nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, vệ sinh; xóa bỏ các tập tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe”.
 • Tinh gọn bộ máy - làm không để lấy số lượng
 • 16:04 30/10/2017
 • ​Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã thể hiện quyết tâm chính trị cao của Trung ương về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy trong giai đoạn mới.
 • Chật vật xây dựng nông thôn mới
 • 16:39 27/10/2017
 • ​Trong 8 xã được dự kiến sẽ về đích nông thôn mới năm 2017, mới chỉ có 1 xã được công nhận. Các xã còn lại đang đối diện với nhiều khó khăn, trong đó có xã phải xin nợ vài nội dung để được công nhận hoặc phải dời đến năm sau - Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của tỉnh cho biết!
 • Biên chế hợp lý
 • 16:30 25/10/2017
 • ​Mấy ngày gần đây, cụm từ “tinh giản biên chế”, “cải cách bộ máy hành chính Nhà nước” được sử dụng khá nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng và là vấn đề “nóng” đang được cả xã hội quan tâm. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra tại Hà Nội.
 • Công khai để Đảng thêm mạnh
 • 15:52 18/10/2017
 • ​Ngay sau khi Trung ương công bố Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã thu hút sự quan tâm của dư luận.
 • Mở đường cho người nghèo
 • 16:33 16/10/2017
 • Xóa đói giảm nghèo luôn là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của hệ thống chính trị trong cả nước cũng như ở Bạc Liêu. Với nhiều giải pháp hỗ trợ về mọi mặt, công tác xóa đói giảm nghèo thật sự là một thành tích đáng kể của địa phương qua từng năm.
 • Tạo sự công bằng cho trẻ em gái
 • 16:17 11/10/2017
 • ​Ngày 11/10 hàng năm được Liên Hiệp Quốc chọn là Ngày Quốc tế trẻ em gái. Một ngày hành động vì một phần quan trọng của thế giới nhưng không phải ai cũng biết.
 • Quyết tâm tinh gọn bộ máy
 • 16:01 06/10/2017
 • ​Nếu có một câu hỏi vui “vấn đề gì càng giảm càng tăng?” thì trong tình hình thời sự lúc này có thể trả lời: đó là chuyện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy!
 • Đừng để “chưa giàu đã già”
 • 17:19 04/10/2017
 • ​Một trong những chủ đề được bàn luận nhiều khi bước vào Tháng hành động Vì người cao tuổi (NCT) là chuyện người Việt “chưa giàu đã già”.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng, gió nhẹ.