Cùng bàn luận

Đảng viên đi trước…

Thứ Hai, 17/06/2019 | 15:43

Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị luôn là mối quan tâm hàng đầu của các cấp ủy trong việc tạo động lực thúc đầy sự nỗ lực chung của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Trong khi tỉnh đang có nhiều dự án đầu tư quy mô, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thì công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua lại gặp rất nhiều khó khăn. Hầu hết các dự án trọng điểm đều vướng mắc ngay từ khâu đầu tiên này. Nguyên nhân đến từ nhiều phía - có sự tắc trách của cơ quan chức năng trong việc thẩm định, xây dựng chính sách bồi thường; sự chậm trễ trong quá trình triển khai dự án và cả sự thiếu hợp tác của người dân trong việc đòi bồi thường quá cao… Tuy nhiên, có một nguyên nhân đáng chú ý là trong nhiều trường hợp không hợp tác với cơ quan chức năng, đòi bồi thường với giá cao bất hợp lý, có cả cán bộ, đảng viên đang công tác ở các cơ quan từ tỉnh đến huyện. Mặc dù có đầy đủ thông tin và nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc giải phóng mặt bằng đến sự phát triển chung của địa phương, nhưng những cán bộ, đảng viên này vẫn cố tình kéo dài cùng với việc đòi hỏi quyền lợi quá đáng cho bản thân, gia đình.

Đó chỉ là một số trong nhiều trường hợp cán bộ, đảng viên chưa thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của mình. Dù được tuyên truyền, nhắc nhở trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn cũng như thông qua hoạt động của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội nhưng họ vẫn cố tình phớt lờ sự gương mẫu, “đi trước” của mình trước quần chúng nhân dân. Hậu quả để lại là vai trò, uy tín của bản thân cán bộ, đảng viên bị giảm sút, niềm tin vào tổ chức đảng cũng ít nhiều bị giảm, từ đó làm ảnh hưởng đến sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương, chính sách chung của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bộ Chính trị đã có quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó đầu tiên là phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc chấp hành này không có gì là quá to tát nếu mỗi cán bộ, đảng viên nhận rõ tầm quan trọng của sự gương mẫu trước quần chúng nhân dân. Bởi điều đó không chỉ góp phần tích cực vào việc huy động sức dân cùng tham gia vào sự phát triển chung mà còn là cách giữ gìn hình ảnh của bản thân và cơ quan, đơn vị trước nhân dân. Đảng viên đi trước, làng nước sẽ theo sau, đó mãi là bài học quý giá cho mỗi cán bộ, đảng viên.

N.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.