Doanh Nghiệp - Doanh nhân

Công ty Điện lực Bạc Liêu: Một năm kinh doanh hiệu quả

Thứ Hai, 13/01/2020 | 15:32

Năm 2019, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp hiệu quả. Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong kinh doanh điện năng, chất lượng dịch vụ khách hàng chuyển biến tốt, hoàn thành đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao.

Năm 2019, tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh ổn định. Đơn vị đã thực hiện tốt công tác cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là cải thiện đáng kể nhu cầu điện cho sản xuất, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản và đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các sự kiện chính trị, văn hóa trên địa bàn. Không điều hòa tiết giảm phụ tải, chỉ thực hiện cắt điện cho công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch, đáp ứng đủ điện cho tất cả các thành phần phụ tải.

Doanh thu bán điện trong năm đạt 1.945,55 tỷ đồng, tăng 13,28% so với năm 2018. Đặc biệt, đơn vị thực hiện nhiều giải pháp về kỹ thuật cũng như giải pháp kinh doanh được áp dụng; từ đó kết quả thực hiện tỷ lệ thất thoát điện năng năm 2019 là 4,95%, vượt 0,20% so với kế hoạch (5,15%).

Công ty Điện lực Bạc Liêu phấn đấu nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu năng suất lao động năm sau cao hơn năm trước. Rà soát khối lượng công việc để bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, phân công công việc có kế hoạch, theo dõi tiến độ, dự kiến thời gian hoàn thành, từ đó làm cơ sở so sánh, đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, người lao động. Khuyến khích giao khoán công việc người lao động, bố trí người lao động nghỉ ngơi hợp lý. Tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện công việc hàng ngày, chấm dứt tình trạng lãn công. Phát động các phong trào thi đua gắn với việc triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng lĩnh vực. Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần động viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kinh doanh của ngành.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.