Doanh Nghiệp - Doanh nhân

Đảng bộ Công ty Điện lực Bạc Liêu: Phát huy vai trò hạt nhân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ Sáu, 26/02/2021 | 16:03

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Bạc Liêu không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng bộ Công ty Điện lực Bạc Liêu. Ảnh: Võ Trung Nhân

Đảng bộ Công ty hiện có 10 chi bộ trực thuộc với 114 đảng viên. Nhờ quan tâm và làm tốt công tác tư tưởng nên cán bộ, đảng viên và công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) trong toàn Công ty yên tâm công tác, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Số lượng cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ trong Đảng bộ Công ty tham dự học tập, triển khai, quán triệt do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp luôn đảm bảo. Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ, góp phần thực hiện tốt yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong chỉ đạo sản xuất - kinh doanh, Đảng ủy Công ty đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên bám sát yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Nhờ đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2020 đạt cao. Cụ thể như, điện thương phẩm 1.101,4 triệu kWh, đạt 100,13% so với kế hoạch Tổng Công ty giao, tăng 5,21% so với năm 2019; Tỷ lệ điện dùng để phân phối là 4,68%, đạt kế hoạch Tổng Công ty giao, tốt hơn 0,24% so với năm 2019; Doanh thu bán điện đạt 2.020,463 tỷ đồng, tăng 3,86% so với năm 2019; Thu tiền điện đạt 100% số tiền điện phát sinh, không tồn thu, nộp thuế đủ, đúng thời gian quy định của Nhà nước...

Năm 2021, Đảng bộ Công ty tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Cùng với đó là quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng kịp thời cho yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, đảm bảo đông về số lượng, thỏa về chất lượng; phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Đảng ủy Khối giao. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các chi bộ thực hiện Hướng dẫn số 05 ngày 19/2/2019 của Đảng ủy Khối về “quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và nội dung đánh giá chất lượng chi bộ”.

Đồng chí Trần Quyền Dự - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Bạc Liêu cho biết, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ chính trị, là hoạt động luôn được quan tâm đặc biệt tại Công ty. Thời gian tới, Đảng ủy Công ty sẽ tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Công ty tại địa phương.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.