Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hải: Phát triển vượt kế hoạch đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế

Thứ Sáu, 03/01/2020 | 17:00

Năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Đông Hải đã phối hợp với các ngành, địa phương và kịp thời ban hành nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, có 480 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 103% kế hoạch) và 143.062 người tham gia BHYT (đạt 100,2% kế hoạch), đưa tỷ lệ bao phủ chung toàn huyện là 94%.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hải khám chữa bệnh cho người dân sử dụng thẻ BHYT.

Đạt được những kết quả quan trọng trên là nhờ BHXH huyện Đông Hải nhận được sự quan tâm, chỉ đạo đồng bộ của BHXH tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của năm.

Bên cạnh đó, hệ thống y tế được củng cố, từng bước phát triển, đáp ứng cơ bản công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Chính sách BHXH, BHYT ngày càng được coi trọng; công tác tổ chức thực hiện Luật BHXH, BHYT có nhiều thuận lợi như mở rộng đối tượng tham gia; quyền lợi của đối tượng khám chữa bệnh (KCB) BHYT được đảm bảo, tăng mức hưởng của một số đối tượng, đặc biệt là người nghèo, người dân tộc thiểu số, người có công, người thuộc diện bảo trợ xã hội... Đặc biệt là công tác quản lý, giám sát đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn quỹ BHYT trong khi giá dịch vụ y tế tiếp tục được điều chỉnh theo lộ trình tính đúng, tính đủ của Chính phủ và chính sách thông tuyến trong KCB BHYT. Công tác tuyên truyền Luật BHXH, BHYT được thực hiện thường xuyên, liên tục, tạo sự chuyển biến lớn về nhận thức trong cộng đồng dân cư; mỗi cấp, mỗi ngành thấy được trách nhiệm thực hiện BHXH tự nguyện, BHYT toàn dân gắn với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Tổng kết hoạt động năm 2019 cho thấy, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT tuy đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhưng cũng tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế. Đó là công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tuy có đổi mới, nhưng chưa thường xuyên, liên tục và chưa phủ rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người lao động tự do, người lao động trong các gia đình hộ nông dân; hình thức tuyên truyền chưa phong phú; công tác thu BHXH tự nguyện được thực hiện thông qua bưu điện, đại lý thu, cán bộ đại lý kiêm nhiệm nên việc tuyên truyền, vận động người dân về chính sách BHXH tự nguyện hạn chế, chưa sâu rộng. Tỷ lệ người tham gia BHYT đảm bảo nhưng chưa bền vững; sự vào cuộc của một số địa phương chưa quyết liệt; người dân còn ỷ lại, trông chờ và chủ quan…

Lao động phổ thông - đối tượng cần tham gia BHXH tự nguyện. Trong ảnh: Lao động phân loại cá ở Cảng cá Gành Hào (huyện Đông Hải). Ảnh: L.D

Để khắc phục những khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2020, BHXH huyện Đông Hải sẽ tích cực tham mưu UBND huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ngành tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người dân; phối hợp với các ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức đối thoại với người dân về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Nâng cao vai trò đội ngũ nhân viên đại lý thu, cộng tác viên cơ sở trong việc tuyên truyền, thuyết phục và vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện chính sách này; đảm bảo mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ BHYT duy trì ở mức thấp nhất là 85%, các xã được công nhận nông thôn mới đạt từ 85% trở lên, tỷ lệ lao động trong độ tuổi  tham gia BHXH theo kế hoạch được giao…

Cùng với đó, BHXH huyện sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung bằng nhiều hình thức tuyên truyền, lấy người lao động làm trung tâm. Có kế hoạch xây dựng đội ngũ tuyên truyền có trình độ, năng lực, tâm huyết, nhiệt tình với công việc; xây dựng và phát triển đội ngũ của các đơn vị phối hợp, nhân viên đại lý thu của UBND xã, nhân viên của Bưu điện, giúp họ hiểu sâu hơn về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT để mỗi đoàn viên, hội viên và nhân viên đại lý thu là một tuyên truyền viên. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác KCB, tạo điều kiện thuận lợi để người tham gia BHYT tiếp cận đầy đủ dịch vụ KCB. Bởi, khi chất lượng KCB được nâng cao, quyền lợi của người có thẻ BHYT được đảm bảo theo quy định, thì tất yếu người dân sẽ tham gia BHYT nhiều hơn.

BHXH huyện Đông Hải sẽ không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia BHXH, BHYT; quản lý và mở rộng đại lý thu BHXH, BHYT; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ có đủ trình độ, năng lực chuyên môn để giải thích cho người dân về quyền lợi, nghĩa vụ và chế độ khi tham gia BHXH, BHYT. Kiến nghị UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH, BHYT cho cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn; đưa chỉ tiêu này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

Văn Quế

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.