BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN HỒNG DÂN: QUYẾT TÂM THI ĐUA HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2024

Thứ Sáu, 16/02/2024 | 15:11

Từ việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tích cực của Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Hồng Dân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nên việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện thời gian qua tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Khám, chữa bệnh cho người dân có tham gia bảo hiểm y tế ở huyện Hồng Dân.

NHIỀU CHỈ TIÊU ĐẠT VÀ VƯỢT

Thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đồng thời với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, năm 2023, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hồng Dân đều thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) phát triển người tham gia BHXH, BHYT, do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng BCĐ. Đi cùng với việc thành lập BCĐ là triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Trong đó, tập trung vào các giải pháp như: phối hợp với BHXH huyện rà soát dữ liệu người chưa tham gia trên cơ sở dữ liệu quản lý của ngành; cập nhật, phân loại đối tượng tiềm năng, phối hợp với các ngành liên quan và UBND cấp xã, các tổ chức đoàn thể - xã hội tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp; bám sát, đôn đốc đơn vị, doanh nghiệp thu - nộp BHXH, BHYT, kịp thời, đầy đủ…

Ngoài ra, còn triển khai thực hiện hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT theo Quyết định 1155 của BHXH Việt Nam và thực hiện kế hoạch triển khai việc ký hợp đồng ủy quyền thu, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng trên địa bàn huyện với các tổ chức dịch vụ thu đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Phối hợp với các xã, thị trấn và tổ chức dịch vụ thu thực hiện tuyên truyền bằng hình thức đối thoại trực tiếp với người dân và truyền thông theo nhóm nhỏ trên địa bàn tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…

Với sự chỉ đạo quyết liệt trên, số người tham gia BHXH, BHYT tính đến cuối năm 2023 hơn 81.280 người, tăng 4.007 người so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.732 người, đạt 100,99% so với kế hoạch, tăng 454 người so với cùng kỳ năm trước; số người tham gia BHTN 1.846 người, đạt 101,32% so với kế hoạch…

Có được những kết quả đáng ghi nhận trên là cùng với sự quan tâm của BHXH tỉnh, còn có sự chỉ đạo, điều hành rất quyết liệt, thường xuyên, kịp thời, thống nhất và xuyên suốt của Huyện ủy, UBND huyện, cùng các ngành, các cấp đã tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn huyện. Nhờ vậy, đến cuối năm 2023, các chỉ tiêu như: độ bao phủ BHYT, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện đã đạt và vượt so với kế hoạch giao.

Lao động nông thôn cần tích cực tham bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng các chính sách hỗ trợ khi về già. Ảnh: T.A

PHẤN ĐẤU THAM GIA BHYT ĐẠT 95%

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được thì công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT và BHXH tự nguyện nhìn chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đến nay, Hồng Dân là một huyện thuần nông nên các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nên sử dụng người lao động không nhiều làm ảnh hưởng rất lớn đến chỉ tiêu tham gia BHXH bắt buộc và BHXH thất nghiệp.

Bên cạnh đó, việc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện gặp nhiều khó khăn do thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 áp dụng theo Nghị định 07 của Chính phủ quy định mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng lên 1,5 triệu đồng. Theo đó, mức Nhà nước hỗ trợ và mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu được điều chỉnh tăng theo. Mức tham gia thấp nhất là 330.000 đồng/tháng, tăng 176.000 đồng/tháng so với mức đóng của năm 2021, trong khi thu nhập của người dân không ổn định, dẫn đến không thể tiếp tục tham gia và việc vận động tham gia mới gặp nhiều khó khăn.

Cùng với đó, chính sách về quyền lợi của BHXH tự nguyện chưa thật sự hấp dẫn người tham gia, người tham gia chỉ được thụ hưởng chính sách BHXH gồm chế độ hưu trí và tử tuất. Trong khi, thời gian đóng để được hưởng lương hưu quá dài và thiếu các chế độ ngắn hạn nên ảnh hưởng rất lớn đến việc vận động, tuyên truyền.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tại một số địa phương có lúc, có nơi chưa sâu, chưa tương xứng với vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách an sinh xã hội nên chưa tạo được sự lan tỏa mạnh trong cộng đồng.

Xác định làm tốt công tác BHXH và BHYT đóng vai trò quan trọng trong công tác an sinh, đồng thời, phấn đấu đến cuối năm 2024, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện đạt 95% dân số trở lên. Để đạt được chỉ tiêu này, BHXH huyện Hồng Dân sẽ tiếp tục phối hợp tốt với các ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác vận động, tuyên truyền đến các nhóm người dân hiện đang có mặt ở địa phương chưa được cấp thẻ BHYT. Phấn đấu đảm bảo 100% người dân được ngân sách nhà nước hỗ trợ được cấp thẻ BHYT theo đúng quy định và vận động 100% học sinh trên địa bàn huyện đều tham gia BHYT. Mặt khác, huyện sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2024, đảm bảo giữ vững số người đang tham gia BHXH tự nguyện của năm 2023 và tiếp tục vận động,  tuyên truyền để mọi người tham gia BHXH tự nguyện. Đặc biệt, vận động người dân đã tham gia bảo hiểm nhưng bị gián đoạn tiếp tục tham gia lại…

KIM TRUNG

* Đổi mới nội dung, hình thức truyền thông vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT

Để hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2024, cùng với phát động phong trào thi đua trong toàn ngành, BHXH huyện Hồng Dân sẽ chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngành có liên quan, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT.

Bên cạnh đó, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp để hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và địa phương, duy trì việc làm, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

BHXH huyện sẽ rà soát, lập danh sách cấp thẻ BHYT đầy đủ cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng... để hưởng chính sách về khám, chữa bệnh BHYT theo quy định của Nhà nước.

BHXH huyện chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Chú trọng phối hợp chặt chẽ với đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, những người có uy tín, có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng dân cư, ấp, khu vực gắn với phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Đồng thời, tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn; phối hợp với tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn huyện trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, nhất là tổ chức hội nghị khách hàng để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.