Bảo hiểm xã hội tỉnh: Sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý và điều hành

Thứ Sáu, 27/12/2019 | 16:33

Căn cứ Quyết định số 856 ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; căn cứ Quyết định số 969 ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức BHXH địa phương; cơ quan BHXH Bạc Liêu xin thông báo việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức thuộc BHXH tỉnh kể từ ngày 1/1/2020 như sau:

1. Sáp nhập, chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tài chính, tài sản của BHXH TP. Bạc Liêu về BHXH tỉnh. Theo đó, mọi hoạt động quan hệ làm việc phát sinh tại BHXH TP. Bạc Liêu sẽ do BHXH tỉnh thực hiện tại địa chỉ: Số 72, đường Trần Huỳnh, phường 1, TP. Bạc Liêu; số điện thoại: 0291.3922.337, Fax: 0291.3826.744.

2. Sáp nhập, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính sáp nhập vào Văn phòng BHXH tỉnh; thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng.

3. Chuyển giao nhiệm vụ thu nợ từ Phòng Khai thác và Thu nợ về Phòng Quản lý thu.

4. Đổi tên Phòng Khai thác và Thu nợ thành Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng.

 5. Chuyển giao nhiệm vụ truyền thông, tuyên truyền từ Văn phòng về phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng.

Trên đây là một số nội dung thay đổi sau khi thực hiện việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức. Cơ quan BHXH Bạc Liêu trân trọng thông báo đến các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; huyện ủy, thành ủy, thị ủy và UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sử dụng lao động, người lao động, người thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn TP. Bạc Liêu và nhân dân trong tỉnh biết để liên hệ làm việc.

T.A (tổng hợp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.