Huyện Phước Long: Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ Sáu, 27/09/2019 | 15:35

Thời gian qua, cùng với việc tập trung xây dựng nông thôn mới (XDNTM) nâng cao, huyện Phước Long đã làm tốt công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Qua đó, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Khám bệnh cho người dân ở xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long.

Đẩy mạnh vận động, tuyên truyền

Một trong những tiêu chí quan trọng trong XDNTM nâng cao là ngoài đầu tư xây dựng trạm y tế đạt chuẩn đảm bảo phục vụ tốt cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, thì tỷ lệ hộ dân tham gia BHYT ở địa phương đó phải đạt từ 98% trở lên. Thông qua việc khuyến khích các doanh nghiệp, người dân tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH tự nguyện nhằm góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Phước Long phấn đấu đến năm 2020, 7/7 xã của huyện đều đạt xã nông thôn mới nâng cao và 100% ấp đều đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, UBND huyện Phước Long đã triển khai các nội dung Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020; Nghị quyết 102 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; các văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh và huyện. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức Hội, đoàn thể trên địa bàn huyện tăng cường vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh đó, huyện cũng biểu dương kịp thời các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách BHXH. Phê phán những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH theo quy định của pháp luật. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ và chất lượng phục vụ, giảm phiền hà cho người tham gia BHXH, BHYT. Đổi mới phương thức hoạt động trên lĩnh vực BHXH theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia. Triển khai và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, chính sách việc làm theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người lao động; khắc phục tình trạng gian lận, trục lợi. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có kiến thức, chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ, chuyên nghiệp về phong cách phục vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Người lao động ở Công ty TNHH MTV Nhựa Tý Liên (huyện Phước Long) được tham gia BHXH, BHYT. Ảnh: L.D

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ nêu trên, thời gian qua, UBND huyện chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với cơ quan BHXH huyện, các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn xác định đối tượng phải tham gia đóng BHXH, BHYT bắt buộc và người dân trong độ tuổi lao động. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về BHXH theo quy định. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn nắm cụ thể danh sách các hộ kinh doanh cá thể có sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc để tăng cường tuyên truyền, vận động. Thực hiện đầy đủ chính sách BHYT cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác thống kê đối tượng chính sách thuộc ngành quản lý nhằm đảm bảo lập danh sách tham gia BHYT cho các đối tượng kịp thời, tránh trùng lắp. 

Cùng với đó, Phòng LĐ-TB&XH huyện phối hợp với các ban ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn huyện. Chủ trì, phối hợp vói Phòng Y tế, BHXH huyện, các ban ngành có liên quan, UBND các xã, thị trấn đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện để trình HĐND huyện xem xét quyết định.

Đặc biệt, Phước Long chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức Hội, đoàn thể ở cơ sở trong việc vận động, thuyết phục hội viên, đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó nêu cao tinh thần thực hiện chính sách BHXH tự nguyện. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong vận động, thuyết phục gia đình, người thân tham gia BHXH tự nguyện, xem đây là chỉ tiêu đánh giá, xếp loại hàng năm. Tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và thân nhân của hội viên, đoàn viên tham gia BHYT đạt 100%...

Trần Văn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.