Huyện Vĩnh Lợi: Phát triển đối tượng tham gia BHXH và BHYT

Thứ Sáu, 16/08/2019 | 16:11

Để góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và hướng đến hoàn thành mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2020, huyện Vĩnh Lợi đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT). Qua đó, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Khám bệnh cho trẻ em ở huyện Vĩnh Lợi.

ĐẨY MẠNH VẬN ĐỘNG, TUYÊN TRUYỀN

Theo kế hoạch, năm 2019 huyện Vĩnh Lợi phát triển thêm 800 người tham BHXH tự nguyện và đưa tỷ lệ hộ dân tham gia BHYT trên địa bàn đạt hơn 85%.

So với những địa phương khác, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT trên địa bàn huyện có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vì thế mạnh kinh tế chủ yếu của huyện Vĩnh Lợi đến nay vẫn là sản xuất nông nghiệp, thu nhập và đời sống của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, việc tích cực tham gia BHXH tự nguyện và BHYT sẽ là giải pháp bền vững cho nhiều lao động khi mất sức lao động cần tiền để trang trải cho sinh hoạt, cũng như có điều kiện bảo vệ và chăm sóc tốt cho sức khỏe khi chẳng may mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo cần chi phí điều trị lớn. Đây cũng là giải pháp quan trọng trong việc giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo và thực hiện tốt công bằng xã hội khi mọi lao động đều được thụ hưởng các chính sách mà BHXH mang lại.

Với ý nghĩa, tầm quan trọng đó, UBND huyện Vĩnh Lợi đề ra mục tiêu chung cho thực hiện kế hoạch trong năm 2019 là: Tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), không để nợ tồn đọng kéo dài; làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng các văn bản, chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước có liên quan đến BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, tiếp tục vận động, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của chính sách BHXH, BHYT đối với mỗi người dân và toàn xã hội. Tuyên truyền, hướng dẫn về mức đóng, mức thụ hưởng, phương thức tham gia, thủ tục tham gia BHXH, BHYT của người dân, người lao động, người sử dụng lao động. Mở rộng phạm vi bao phủ BHXH, BHYT, tăng nhanh tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác an sinh xã hội theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng, hiện đại và phát triển.

Lao động nông thôn cần tích cực tham gia BHXH và BHYT để được thụ hưởng các chính sách BHXH mang lại. Trong ảnh: Nông dân huyện Vĩnh Lợi thu hoạch lúa. Ảnh: L.D

ĐƯA VÀO CHỈ TIÊU THI ĐUA

Để hoàn thành mục tiêu này, UBND huyện Vĩnh Lợi chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các hội, đoàn thể trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN. Quản lý và phát triển hệ thống đại lý, nhân viên đại lý thu, tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đưa các chỉ tiêu này vào thi đua - khen thưởng và phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Đa dạng hóa nội dung và hình thức tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, ưu tiên các hình thức tọa đàm, đối thoại trực tiếp với người lao động và người dân. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, giúp người lao động, người sử dụng lao động và toàn thể nhân dân tiếp cận được đầy đủ nội dung cơ bản của chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền; phê phán, xử lý những hành vi tiêu cực, cố tình vi phạm pháp luật, không đóng, đóng không đủ số lao động hoặc có hành vi trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN.

Song song đó, thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin về đơn vị sử dụng lao động, số lao động thuộc diện bắt buộc tham gia BHXH, BHYT, BHTN giữa BHXH với các Chi cục Thuế cấp huyện, Liên đoàn Lao động huyện và UBND các xã, thị trấn. Đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động trích nộp BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng, không để nợ đọng kéo dài. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động các đơn vị sử dụng lao động, có thuê mướn lao động chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, xác định số lao động phải tham gia, kịp thời hướng dẫn đơn vị, người lao động đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Vận động các đối tượng không thuộc diện tham gia bắt buộc đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận tiện cho người lao động, người sử dụng lao động và người dân khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN, giảm thời gian chờ đợi kết quả. Thực hiện việc cập nhật, công bố, niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo kịp thời, đúng quy định nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân dễ dàng tiếp cận thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử về đóng, hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN nhằm giảm bớt thời gian đi lại của các đơn vị, cá nhân thực hiện giao dịch. Đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng…

PHẠM THANH

Tháng 8/2019, tăng lương hưu, trợ cấp BHXH cho 4 nhóm đối tượng

 Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH có hiệu lực từ ngày 15/8/2019 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với 4 nhóm đối tượng, gồm:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng;

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000, Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Theo đó, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2019 của các đối tượng nêu trên sẽ tăng thêm 7,19% so với mức hưởng tháng 6/2019. Cụ thể: Mức hưởng từ tháng 7/2019 = Mức hưởng tháng 6/2019 x 7,19%.

T.A (tổng hợp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.