Tăng cường quản lý và đầu tư vốn để chủ động phòng ngừa “tín dụng đen”

Thứ Hai, 06/04/2020 | 18:07

Để góp phần chấn chỉnh và chủ động phòng ngừa nạn “tín dụng đen”, phóng viên Báo Bạc Liêu đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Măng, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Bạc Liêu xung quanh vấn đề này.

Khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: L.D

PV: Trong thời gian qua, Bạc Liêu xuất hiện nhiều tổ chức tín dụng (TCTD) núp bóng công ty tài chính cho vay không cần thế chấp và khi khách hàng chưa thanh toán hoặc thanh toán chậm thì bị đòi nợ theo hình thức “xã hội đen”. Với chức năng quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước quản lý, cấp phép hoạt động cho các tổ chức này như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Văn Măng: Theo Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại (Thông tư số 21) có quy định về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch, trong đó ngân hàng thương mại phải đáp ứng một số điều kiện về an toàn kho quỹ, phòng, chống cháy nổ, hệ thống công nghệ thông tin…; NHNN Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu không có thẩm quyền cấp phép hoạt động cho công ty tài chính mà do Ngân hàng Nhà nước Trung ương cấp. Theo Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính và Thông tư số 18/2019/TT-NHNN ngày 4/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính; NHNN Việt Nam - chi nhánh tỉnh Bạc Liêu thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trên địa bàn theo quy định của NHNN và của pháp luật với các nội dung: Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối...

Căn cứ các quy định đã dẫn trên, NHNN Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các đơn vị liên quan (bao gồm cả NHNN chi nhánh quản lý Hội sở chính của công ty tài chính) để có biện pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả loại tội phạm trên; đồng thời, thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen”, UBND tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch và thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

PV: Vậy, NHNN tỉnh sẽ tập trung vào giải pháp nào để quản lý, xử lý có hiệu quả các bất cập đã nêu?

Ông Lê Văn Măng: Về phía ngành Ngân hàng, thời gian qua, NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, nhất là khu vực nông thôn để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận thuận lợi nguồn vốn chính thức từ ngân hàng, nhằm hạn chế “tín dụng đen”. Cụ thể là tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp tại Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần hạn chế “tín dụng đen”, trong đó chú trọng: Mở rộng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN; phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng ngân hàng phù hợp nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng chính đáng của người dân, doanh nghiệp với lãi suất hợp lý; tiếp tục cải tiến, đổi mới, hiện đại hóa quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo hướng đơn giản hóa, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường khả năng tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp; Tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức tín dụng, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô mở rộng cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng của người dân nông thôn; chỉ đạo các TCTD dành nguồn vốn thích hợp để phát triển các gói sản phẩm cho vay tiêu dùng nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân; xem xét gia hạn nợ, giãn nợ, điều chỉnh kỳ hạn cho vay khi người dân gặp khó khăn do các nguyên nhân chính đáng chưa thể trả được nợ đúng hạn, giúp khách hàng không phải đi vay nặng lãi từ các đối tượng cho vay “tín dụng đen” để đáo hạn ngân hàng…

PV: Xin cảm ơn ông!

K.T (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.