Tích cực phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ Sáu, 31/07/2020 | 15:20

Thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020 và Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH, UBND TP. Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2020, với quyết tâm đạt tỷ lệ bao phủ BHYT trên 94%.

Băng-rôn tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn Phường 7 (TP. Bạc Liêu).

Phấn đấu BHYT đạt trên 94%

Thực hiện Luật BHXH, BHYT và Luật Lao động mà trọng tâm là phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT toàn dân theo lộ trình do Chính phủ, UBND tỉnh giao, tiến đến BHYT toàn dân, UBND TP. Bạc Liêu đã xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2020 với mục đích: Tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT, không để nợ đọng kéo dài...

Bên cạnh đó, thành phố cũng không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, tăng đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, chia sẻ rủi ro trong khám chữa bệnh. Theo đó, UBND TP. Bạc Liêu giao chỉ tiêu cho các địa phương trong năm 2020 phải phát triển 1.220 người tham gia BHXH tự nguyện và 146.325 người tham gia BHYT, góp phần đưa độ bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố đạt trên 94%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng này, UBND TP. Bạc Liêu yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, quan điểm của Đảng, Nhà nước về tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, tạo sự chuyển biến thật sự trong thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Lao động tự do - đối tượng cần tham gia BHXH tự nguyện. (Trong ảnh: Lao động làm việc tại vựa cá phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu). Ảnh: K.T

Đẩy mạnh vận động, tuyên truyền

Đặc biệt là các địa phương cần chủ động xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thực hiện bao phủ BHYT, BHXH đa tầng, cụ thể trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của địa phương mình và xem đây là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy đảng, chính quyền, các hội, đoàn thể của địa phương. Đồng thời, tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%...

Theo đó, các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp như: Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và toàn thể Nhân dân trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); tăng nhanh số lao động tham gia BHXH (bắt buộc và tự nguyện), BHYT hộ gia đình; các đơn vị sử dụng lao động đóng đúng, đóng đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; tổ chức kiểm tra, giám sát việc đóng, hưởng BHXH, BHTN; quản lý và phát triển hệ thống đại lý, nhân viên đại lý, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Bên cạnh đó, thành phố đảm bảo tỷ lệ bao phủ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ổn định, tiến tới BHYT toàn dân, BHXH đa tầng. Trong đó, cần tập trung vận động phát triển đối tượng tự đóng BHXH, BHYT; đối tượng tự tạo việc làm thuộc hộ gia đình, học sinh, hộ gia đình làm kinh tế cá thể và đưa các chỉ tiêu này vào chỉ tiêu thi đua khen thưởng, phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

Song song đó, TP. Bạc Liêu cũng đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đến các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể, người lao động và toàn thể Nhân dân hiểu biết sâu rộng, tích cực hưởng ứng, tham gia BHXH, BHYT. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, các cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền, vận động đạt kết quả cao, đồng thời cũng phê phán những hành vi tiêu cực, cố tình vi phạm pháp luật, cố tình không đóng, đóng không đầy đủ số lao động, hoặc có hành vi trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN… Tất cả nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Bảo Ngọc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.