ĐÓNG GÓP DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ XVI (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

  • Ông Võ Văn Minh (cán bộ hưu trí xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình): Chủ đề đã thể hiện rõ quyết tâm và ý chí phấn đấu, khát vọng của tỉnh
  • 17:26 15/04/2020
  • Về cơ bản tôi thống nhất với phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ như dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tôi đồng ý với chủ đề đại hội đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chọn là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh phát triển của cả nước”.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.