Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 • Xây dựng đội ngũ trí thức, tạo động lực cho phát triển
 • 16:57 05/09/2022
 • ​Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã và đang phát huy mọi nguồn lực cả trong, ngoài nước, căn bản là nguồn nhân lực, nhất là nhân tài, đội ngũ trí thức, người lao động có tay nghề cao để xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Cùng dòng chảy của non sông, Bạc Liêu cũng xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ trí thức, tạo động lực phát triển tỉnh theo hướng nhanh và bền vững.
 • Huyện Đông Hải: Nỗ lực đưa nghị quyết vào cuộc sống
 • 17:53 15/08/2022
 • ​Để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nghị quyết (NQ) Đảng từ Trung ương đến địa phương, huyện Đông Hải đã cập nhật, bổ sung những nhiệm vụ mới phù hợp với thực tiễn của huyện, xây dựng và ban hành chương trình hành động bảo đảm toàn diện, khả thi trong tổ chức thực hiện.
 • Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế
 • 16:35 01/08/2022
 • ​Bộ Chính trị vừa ban hành các kết luận về công tác quản lý biên chế giai đoạn 2022 - 2026 và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 18 (khóa XII). Theo đó, toàn hệ thống chính trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 • Huyện Hồng Dân: Thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo
 • 16:14 22/07/2022
 • Những năm qua, công tác giảm nghèo tại huyện Hồng Dân đã có những chuyển biến rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Đầu năm 2022, theo rà soát tiêu chí mới, huyện có trên 2.700 hộ nghèo (chiếm 9,75%), gần 1.800 hộ cận nghèo.
 • Nguồn nhân lực - nền tảng cho phát triển bền vững
 • 16:30 11/07/2022
 • Ngay sau khi Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết 12 “về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là NQ 12), các Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố đã khẩn trương xây dựng đề án, kế hoạch, quy định, thậm chí là nghị quyết riêng của địa phương với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, nhất là tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đột phá trên các lĩnh vực then chốt, trụ cột của tỉnh.
 • Huyện Hồng Dân: Đổi thay rõ nét từ các nghị quyết chuyên đề
 • 16:50 06/07/2022
 • ​Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Dân đã ban hành 5 nghị quyết chuyên đề. Sau gần nửa nhiệm kỳ thực hiện các nghị quyết chuyên đề, Đảng bộ và Nhân dân huyện Hồng Dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục đưa địa phương phát triển khá toàn diện.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.