Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 • Huyện Vĩnh Lợi: Những chuyển biến về công tác cán bộ
 • ​Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý được các cấp ủy đảng huyện Vĩnh Lợi quan tâm thực hiện. Qua đó góp phần nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đảm bảo các tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.
 • Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên
 • 15:42 27/12/2017
 • ​Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác phát triển đảng viên, những năm qua, nhất là trong năm 2017, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (gọi tắt là Đảng ủy Khối) luôn chú trọng công tác này, đồng thời có những giải pháp tích cực để nâng chất lượng đảng viên trong toàn đảng bộ.
 • Ngành Y tế: Nhận diện và quyết tâm bài trừ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
 • 16:08 15/12/2017
 • Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ngành Y tế đã đạt được nhiều kết quả từ hành động, việc làm cụ thể như: ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy. Tuy nhiên, để từng bước hoàn thiện theo tinh thần của Nghị quyết thì ngành Y tế tỉnh đã đặt ra giải pháp: nhận diện sâu sắc và quyết tâm bài trừ những biểu hiện của sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong ngành Y tế.
 • Huyện Hồng Dân: Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ yêu cầu nông thôn mới
 • 16:10 13/12/2017
 • ​Trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), tiêu chí về giao thông nông thôn luôn là một tiêu chí khó. Với quyết tâm, sự nỗ lực, đoàn kết của toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, từ năm 2015 đến nay, Hồng Dân đã có những giải pháp hiệu quả giải quyết vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu XDNTM.
 • Huyện Phước Long: Tạo chuyển biến trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng
 • 15:57 27/11/2017
 • ​Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Phước Long đã có những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.
 • Bạc Liêu: Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer
 • 15:26 15/11/2017
 • ​Chăm lo đời sống nhân dân, trong đó có đồng bào Khmer, là trách nhiệm của từng cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội. Với các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, việc tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về dân tộc không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một đòi hỏi từ thực tiễn cuộc sống, thể hiện sự quan tâm một cách thiết thực nhất đối với đồng bào dân tộc Khmer…
 • Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế biển Đông Hải
 • 15:17 13/11/2017
 • ​Để tạo bước đột phá cho địa phương đang sở hữu tiềm năng về biển, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 06 về “Xây dựng huyện Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển, phấn đấu từng bước đạt các tiêu chí nâng lên thị xã”.
 • Huyện Hòa Bình: Nâng cao năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị
 • 15:22 08/11/2017
 • ​Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), công tác cán bộ ở huyện Hòa Bình đã được thực hiện đồng bộ và có sự gắn kết chặt chẽ giữa các khâu. Việc nhận xét đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sắp xếp, sử dụng cán bộ đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tạo nguồn kế cận cho những năm tiếp theo.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng, gió nhẹ.