Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 • Kỳ vọng vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
 • Với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã tạo lòng tin và tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân.
 • Các địa phương sẵn sàng cho nhiệm vụ năm 2017
 • 16:38 10/02/2017
 • Ngay sau tết Nguyên đán, các địa phương đã tổ chức hội nghị ra quân đầu năm nhằm rút kinh nghiệm, triển khai thực hiện trên các lĩnh vực diễn ra trước, trong và sau tết.
 • Năm 2017: Công tác tuyên giáo hướng về cơ sở
 • 15:43 06/02/2017
 • Thời gian qua, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố nhận thức, ổn định tư tưởng chính trị, giữ vững trận địa an ninh tư tưởng, đảm bảo nền tảng tư tưởng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.
 • Năm 2017: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
 • 16:31 03/02/2017
 • Bước vào năm thứ hai của nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu có khá nhiều việc để làm. Một trong những công việc được xác định tập trung nhất trong năm 2017 là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
 • Các địa phương nghiêm túc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
 • 16:14 16/01/2017
 • Để thực hiện tốt công tác tư tưởng, kịp thời phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tuần qua, Đảng bộ các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đặc biệt là nội dung Nghị quyết số 04 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
 • TX. Giá Rai: Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng
 • 14:23 12/01/2017
 • Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ TX. Giá Rai đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng ở 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nắng mưa đan xen.