Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 • Khắc phục khâu yếu trong đánh giá cán bộ
 • Việc Bộ Chính trị ban hành quy định về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo các cấp; tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
 • Nhiều chương trình mục tiêu quốc gia cơ bản thực hiện đạt
 • 16:45 14/08/2017
 • ​Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2017, đoàn giám sát HĐND tỉnh đã trực tiếp làm việc với 9 đơn vị và giám sát qua văn bản 6 đơn vị sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) trên địa bàn tỉnh từ năm 2014 - 2016.
 • Tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ
 • 15:20 09/08/2017
 • ​Từ đầu năm đến nay, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tham mưu tích cực cho cấp ủy triển khai, tổ chức thưc hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức, đào tạo cán bộ và công tác tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 • Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TW: Tạo mọi điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển
 • 15:39 28/07/2017
 • ​Ngay từ khi mới ban hành, Nghị quyết số 10/NQ-TW về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã được cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân phấn khởi đón nhận. Đây được xem là động lực to lớn thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo nên những “cú hích” mới cho KTTN phát triển nhanh, bền vững và chủ động hội nhập kinh tế toàn cầu.
 • Chủ động thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng
 • 15:44 19/07/2017
 • ​6 tháng đầu năm nay, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và cấp ủy Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
 • Huyện Hồng Dân: Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
 • 15:40 05/07/2017
 • Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, hầu hết các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và Huyện ủy Hồng Dân đều có sự chuyển biến tích cực, chất lượng sinh hoạt được nâng lên, số đảng viên tham gia sinh hoạt lệ hàng tháng đạt từ 90% trở lên…
 • TP. Bạc Liêu: Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
 • 15:29 28/06/2017
 • Đảng bộ TP. Bạc Liêu hiện có 182 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 3.393 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ thành phố luôn quan tâm việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, phổ biến những thông tin thời sự, nắm tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng, gió nhẹ.