Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống
 • Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, trong năm 2017, công tác KTGS của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy sẽ tập trung vào các nhiệm vụ: Tăng cường công tác KTGS xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Khi các ban Đảng cùng vào cuộc
 • 15:57 06/03/2017
 • Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” của Tỉnh ủy phân công rõ trách nhiệm cho từng ban Đảng: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra với từng phần việc rất rõ ràng theo lộ trình cụ thể.
 • TP. Bạc Liêu: Quyết tâm xây dựng đô thị văn minh, từng bước hiện đại
 • 15:35 03/03/2017
 • Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “xây dựng đô thị thành phố Bạc Liêu theo hướng văn minh, từng bước hiện đại”, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bạc Liêu khóa XI đã ban hành Nghị quyết 03 về “Chỉnh trang nâng cấp đô thị theo hướng văn minh, từng bước hiện đại”.
 • Huyện Hồng Dân: Xây dựng đội ngũ cán bộ hết lòng phục vụ nhân dân
 • 16:00 01/03/2017
 • Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiếp tục đổi mới và tạo đột phá về công tác cán bộ, Huyện ủy Hồng Dân đã ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở vững vàng về chính trị, tư tưởng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống tốt; có năng lực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao; toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân.
 • Kỳ vọng vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
 • 16:02 27/02/2017
 • Với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã tạo lòng tin và tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.