Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Những cách tuyên truyền mới
 • ​27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ có thể xảy ra ở bất kỳ người cán bộ, đảng viên nào. Vì vậy mỗi người phải nắm rõ những biểu hiện đó để phòng ngừa, tránh xa, đồng thời làm cơ sở để đấu tranh với những cán bộ, đảng viên vi phạm.
 • Huyện Hòa Bình: Tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội chi bộ cơ sở
 • 09:02 22/06/2017
 • Đến nay, Huyện ủy Hòa Bình đã lãnh đạo các đảng ủy cơ sở tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020. Theo đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đến ngày 20/6, toàn huyện đã có 168/168 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xã, thị trấn và đảng ủy ngành huyện tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020, bảo đảm đúng kế hoạch.
 • Huyện Hòa Bình: Chủ động nắm tình hình của tổ chức đảng và đảng viên
 • 15:59 26/04/2017
 • Nhận thức rõ công tác kiểm tra của Đảng có tác dụng thúc đẩy và giáo dục cán bộ, đảng viên làm tròn nhiệm vụ được giao, làm gương tốt cho nhân dân, thời gian qua, các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong huyện Hòa Bình luôn coi trọng việc lãnh đạo, tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo cụ thể hóa bằng nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp mình để tổ chức thực hiện...
 • Huyện Hồng Dân: Nhiều giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
 • 15:50 24/04/2017
 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Huyện ủy Hồng Dân xác định việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm, với nhiều giải pháp cụ thể.
 • Huyện Đông Hải: Dồn sức cho công tác giảm nghèo bền vững
 • 14:58 21/04/2017
 • Là huyện vùng sâu, điểm xuất phát kinh tế thấp, do đó tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đông Hải cao nhất tỉnh, chiếm khoảng 19,77%, tương đương 6.660 hộ. Trước thách thức lớn đó, huyện Đông Hải đã chủ động dồn sức cho công tác giảm nghèo bằng nhiều giải pháp: huy động mọi nguồn lực chung tay thực hiện, chú trọng giải quyết việc làm tăng thu nhập, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả hướng đến thoát nghèo bền vững…
 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Chú trọng tự phê bình
 • 15:12 17/04/2017
 • Một trong những giải pháp được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biển hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là công tác phê bình và tự phê bình.
 • Quý 1/2017: Vượt khó ngay từ đầu năm
 • 15:32 07/04/2017
 • Kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội quý 1/2017 như sản xuất nông nghiệp, công nghiệp đều tăng so với cùng kỳ; hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp có chiều hướng phát triển; chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên… là nhờ ngay từ đầu năm, các ngành, địa phương đã nỗ lực vượt khó từ những vấn đề phát sinh trong tình hình thực tiễn.
 • Thị xã Giá Rai: Quyết tâm tạo chuyển biến từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
 • 15:47 03/04/2017
 • Các cấp ủy Đảng thuộc Đảng bộ thị xã Giá Rai đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo phương châm thiết thực, hiệu quả, nói không với biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống.
 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống
 • 16:22 15/03/2017
 • Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, trong năm 2017, công tác KTGS của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy sẽ tập trung vào các nhiệm vụ: Tăng cường công tác KTGS xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng, gió nhẹ.