Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 • Những chuyển biến trong công tác phát triển tổ chức cơ sở Đảng ở các doanh nghiệp
 • Qua 20 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị (khóa VIII), công tác xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét. Số TCCS Đảng được thành lập mới không ngừng tăng cả về chất lượng lẫn số lượng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp…
 • Tăng sức đề kháng để ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
 • 15:27 11/11/2016
 • Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là thảo luận, cho ý kiến và ra nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.
 • Thị xã Giá Rai: Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở
 • 15:26 09/11/2016
 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thị ủy Giá Rai đã tập trung vào việc củng cố, xây dựng hệ thống trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, nhằm phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của hệ thống chính trị ở cơ sở, cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.
 • Quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
 • 14:27 04/11/2016
 • Ngày 30/10, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04/NQ-TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng công tác tuyên giáo về cơ sở
 • 15:58 28/10/2016
 • Để hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng như: triển khai quán triệt Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp không chỉ nỗ lực, sáng tạo mà còn quyết tâm thực hiện giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, chú trọng hướng công tác tuyên giáo về cơ sở…
 • Chủ trương nhất thể hóa các chức danh: Nhiều địa phương không mặn mà
 • 16:35 07/09/2016
 • Năm 2009, Bạc Liêu bắt tay vào thực hiện chủ trương nhất thể hóa bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch UBND cấp xã. Từ 2 xã đầu tiên (Định Thành của huyện Đông Hải và Hưng Hội của huyện Vĩnh Lợi, thực hiện từ tháng 8/2009), đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có đến 11 xã thực hiện chủ trương này.
 • Huyện Đông Hải: Nỗ lực phát triển đô thị
 • 15:52 29/08/2016
 • Xây dựng và phát triển từng bước để thị trấn Gành Hào đạt các tiêu chí đô thị loại IV, xã Điền Hải đạt các tiêu chí đô thị loại V là mục tiêu mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Hải đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.