Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 • Các địa phương nghiêm túc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
 • Để thực hiện tốt công tác tư tưởng, kịp thời phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tuần qua, Đảng bộ các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đặc biệt là nội dung Nghị quyết số 04 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
 • TX. Giá Rai: Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng
 • 14:23 12/01/2017
 • Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ TX. Giá Rai đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng ở 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.
 • Vì một nền nông nghiệp phát triển có chiều sâu
 • 15:34 28/12/2016
 • Chỉ trong khoảng một tuần, Thủ tướng Chính phủ đã dự hai hội nghị lớn liên quan đến việc tìm giải pháp thúc đẩy sự phát triển của ngành Nông nghiệp trong giai đoạn sắp tới, chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực trọng yếu này.
 • Huyện Vĩnh Lợi: Tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
 • 15:33 14/12/2016
 • Để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngay từ đầu năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Lợi đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra và chương trình kiểm tra toàn khóa nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.
 • Những chuyển biến trong công tác phát triển tổ chức cơ sở Đảng ở các doanh nghiệp
 • 15:14 30/11/2016
 • Qua 20 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị (khóa VIII), công tác xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét. Số TCCS Đảng được thành lập mới không ngừng tăng cả về chất lượng lẫn số lượng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp…
 • Tăng sức đề kháng để ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
 • 15:27 11/11/2016
 • Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là thảo luận, cho ý kiến và ra nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.
 • Thị xã Giá Rai: Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở
 • 15:26 09/11/2016
 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thị ủy Giá Rai đã tập trung vào việc củng cố, xây dựng hệ thống trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, nhằm phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của hệ thống chính trị ở cơ sở, cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.
 • Quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
 • 14:27 04/11/2016
 • Ngày 30/10, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04/NQ-TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng.