Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Thứ Hai, 15/01/2024 | 16:40

Thời gian qua, Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận; tạo nhiều điều kiện để người dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Từ những chuyển biến trong công tác dân vận đã góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Khánh thành tuyến đường Kênh Sáu Ngàn (xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long) - một công trình của “Năm Dân vận khéo” cấp tỉnh năm 2022 - 2023.

ĐƯA ĐẢNG VIÊN ĐẾN GẦN DÂN

Để phát huy vai trò của Nhân dân, Tỉnh ủy luôn xác định, trước hết cần đưa cán bộ, đảng viên đến gần dân hơn. Cho nên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 17, ngày 24/6/2013 “Về xây dựng mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên thành lực lượng tuyên truyền viên xung kích ở cơ sở”, yêu cầu mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên có trách nhiệm tiếp cận, tuyên truyền đến từng hộ dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về các cuộc vận động, các phong trào, các quy định của địa phương. Tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hằng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đều xây dựng kế hoạch và hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác dân vận theo từng đối tượng ở các cấp, các ngành; phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội nắm bắt dư luận xã hội, tạo điều kiện phát huy trí tuệ, trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từ cơ sở đến tỉnh.

Tại một hội nghị mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin tiến độ thực hiện các công trình, phần việc của “Năm Dân vận khéo” cấp tỉnh tại xã Ninh Quới A (huyện Hồng Dân) năm 2023 - 2024 đúng kế hoạch, bảo đảm để tỉnh tổng kết hoạt động này vào tháng 10/2024. Nhiều công trình, phần việc có sự tham gia của người dân, từ việc đóng góp ý kiến, trực tiếp thực hiện cho đến giám sát cộng đồng và thụ hưởng. Riêng Đảng ủy xã Ninh Quới A thì chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của Nhân dân trong việc củng cố, nâng chất các đoàn thể ở ấp, xã.

Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp, các ngành tổ chức lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện “Năm Dân vận khéo” để chỉ đạo thực hiện tại một xã; tương tự, cấp huyện cũng chọn một xã để thực hiện, cấp xã chọn một ấp để thực hiện. Nhờ đó, phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng với nhiều mô hình hay, như: Vận động xây dựng quỹ hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên, hội viên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình ở TX. Giá Rai, TP. Bạc Liêu; vận động Nhân dân làm giao thông nông thôn, làm bờ kè chống sạt lở ở huyện Phước Long, huyện Đông Hải; vận động Nhân dân xây dựng khu dân cư tiên tiến, xây dựng nhà Đại đoàn kết cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện: Hồng Dân, Hòa Bình, Vĩnh Lợi... Cấp ủy chỉ đạo địa bàn ở các xã, phường, thị trấn tham gia sinh hoạt chi hội, tổ hội; thực hiện tốt mô hình “Công an nhân dân lắng nghe ý kiến Nhân dân”, “Thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông”...

TP. Bạc Liêu tổ chức họp, lắng nghe ý kiến Nhân dân trước khi tiến hành nâng cấp lộ hẻm. Ảnh: N.Q

LẮNG NGHE, THẤU HIỂU NHÂN DÂN

Công tác tập hợp, phát huy vai trò của cán bộ cốt cán, người có uy tín, người tiêu biểu trong giới trí thức, doanh nhân, tôn giáo, dân tộc ngày càng được quan tâm, nhằm vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước như:  “Xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Có thể khẳng định, qua 10 năm thực hiện Quyết định 218, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, các cấp ủy, chính quyền Bạc Liêu luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức như: góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, tổ chức tọa đàm để góp ý, thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Hầu hết những ý kiến, đề xuất góp ý của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đều được các cấp ủy, chính quyền nghiêm túc tiếp thu, giải quyết, nhất là các nội dung về góp ý xây dựng cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong quản lý, điều hành của chính quyền. Qua đó, giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu xác định công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà còn là sự nghiệp của Nhân dân. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể là phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” để phát huy sức mạnh của Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phong trào “Dân vận khéo” bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cụ thể hóa cho phù hợp với điều kiện, bối cảnh của địa phương, đơn vị và phải xuất phát từ nhu cầu và lợi ích thiết thực, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.