Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện: Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và phương pháp giảng dạy

Thứ Tư, 13/01/2021 | 14:49

Công tác giảng dạy lý luận chính trị (LLCT) được các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương pháp theo hướng tích cực. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ công tác này với công tác tư tưởng.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP. Bạc Liêu bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho lực lượng dân quân năm 2020.

BÁO CÁO VIÊN LÀM GIẢNG VIÊN KIÊM CHỨC

Theo đồng chí Ngô Trường Tại - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Lợi, để thực hiện tốt công tác giảng dạy LLCT, hàng năm, vào tháng 12 của năm trước, Ban Tuyên giáo phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về nội dung bồi dưỡng LLCT; các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ… cho các đối tượng theo quy định. Trong kế hoạch, cụ thể hóa nội dung chuyên đề, thời gian, thành phần tham gia, thời điểm mở lớp, kinh phí mở lớp để Thường trực Huyện ủy xem xét, phê duyệt.

Còn tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hòa Bình, trong năm 2020 mở được 6 lớp bồi dưỡng LLCT cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, đoàn viên - hội viên. Dù số lượng lớp mở đạt chưa đến phân nửa so với kế hoạch cùng kỳ, song chất lượng giảng dạy vẫn được duy trì. Đồng chí Nguyễn Tư Duy - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hòa Bình, cho biết địa phương không thành lập đội ngũ giảng viên kiêm chức, mà sử dụng báo cáo viên cấp ủy cấp huyện làm giảng viên kiêm chức. Cách làm này tuy thời gian lên lớp phụ thuộc lịch công tác của báo cáo viên, nhưng bù lại, đội ngũ giảng viên kiêm chức am hiểu sâu lĩnh vực công tác, nắm bắt kịp thời thực tiễn, cộng với soạn bài giảng điện tử nên tiết dạy sát đối tượng học, lôi cuốn học viên, và bảo đảm yêu cầu.

ĐỔI TÊN 2 TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong năm qua, Trung tâm Chính trị phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy tham mưu cho cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình đào tạo, bồi dưỡng LLCT hằng năm. Thực hiện Quy định 208-QĐ/TW, ngày 8/11/2019 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện”, đến nay có Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TX. Giá Rai và huyện Hòa Bình được đổi tên thành Trung tâm Chính trị. Đội ngũ giảng viên LLCT được quan tâm xây dựng, củng cố và kiện toàn bảo đảm yêu cầu. Các Trung tâm Chính trị cấp huyện có 17 giảng viên chuyên trách và 60 giảng viên kiêm chức.

Qua hơn 2 năm thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện có nhiều thuận lợi. Đó là tăng cường sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đối với Trung tâm Chính trị, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu và tinh giản được biên chế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục LLCT cho cán bộ, đảng viên cơ sở được tổ chức triển khai kịp thời hơn. Công tác tư tưởng và công tác giáo dục LLCT có sự gắn kết chặt chẽ hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục LLCT, tư tưởng ở địa phương.

Bài và ảnh: NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.