Giảm nghèo - Việc làm

Huyện Hòa Bình: Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Thứ Tư, 30/10/2019 | 15:47

Đầu tháng 10/2019, huyện Hòa Bình triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện. Mục đích của việc rà soát nhằm xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều (áp dụng giai đoạn 2016 - 2020), để có cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội hàng năm.

Quang cảnh hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Hòa Bình năm 2019. Ảnh: C.K

Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện được thực hiện vào ngày 1/10/2019 và kết thúc vào ngày 15/12/2019. Theo đó, từ ngày 1/10/2019, các xã, thị trấn xây dựng và triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngày 30/10/2019 báo cáo sơ bộ lên Ban chỉ đạo (BCĐ) giảm nghèo cấp huyện. Sau khi có kết quả chính thức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, BCĐ cấp xã, thị trấn báo cáo cho BCĐ giảm nghèo cấp huyện vào ngày 30/11/2019.

Huyện sẽ tổ chức thẩm định kết quả rà soát do các xã, thị trấn gửi lên; tổng hợp, báo cáo kết quả sơ bộ về BCĐ giảm nghèo tỉnh (Sở LĐ-TB&XH) và tổng hợp, báo cáo kết quả chính thức trước ngày 15/12/2019.

Ngoài danh sách hộ nghèo, cận nghèo, trong quá trình rà soát, BCĐ giảm nghèo các xã, thị trấn và Trưởng ấp chủ động phát hiện những trường hợp nhận thấy hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm có khả năng rơi vào hộ nghèo, cận nghèo (kể cả các hộ chưa có giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, cận nghèo) thì cũng xem xét để đưa vào danh sách các hộ cần rà soát.

Đối với hộ gia đình có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo, điều tra viên lập danh sách toàn bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo địa phương đang quản lý để tổ chức rà soát. Sau khi rà soát phải tổ chức họp dân thống nhất kết quả rà soát, thành phần tham gia gồm: Trưởng ấp (chủ trì cuộc họp); đại diện tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại ấp; mời đại diện các hộ tham gia cuộc họp. Trường hợp cần thiết, Trưởng ấp báo cáo UBND xã, thị trấn cử đại diện tham gia cuộc họp. Nội dung cuộc họp là thống nhất ý kiến kết quả đánh giá, chấm điểm đối với các hộ trong danh sách rà soát (chủ yếu tập trung vào hộ nghèo, hộ cận nghèo mới phát sinh; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo).

Sau khi có kết quả rà soát phải niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo tại trụ sở UBND xã, thị trấn, nhà sinh hoạt cộng đồng ấp; đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 7 ngày. Trường hợp có khiếu nại của người dân, BCĐ giảm nghèo xã, thị trấn phải tổ chức phúc tra kết quả rà soát theo đúng quy trình.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ kết quả phân loại hộ gia đình qua rà soát, tiếp thu ý kiến thẩm định của UBND huyện để quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn. Thực hiện niêm yết công khai danh sách tại trụ sở UBND xã, thị trấn và cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được phê duyệt nhằm phục vụ công tác quản lý đối tượng, thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước.

KHÁNH CHÂU

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.