Giảm nghèo - Việc làm

Huyện Vĩnh Lợi: Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Thứ Hai, 27/02/2023 | 16:26

Đẩy mạnh các giải pháp cụ thể thực hiện giảm nghèo, đồng thời nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo với phương châm “giảm nghèo bền vững” là mục tiêu của Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi năm 2023.

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, TẠO VIỆC LÀM

Năm 2023, huyện Vĩnh Lợi đặt ra chỉ tiêu có 200 hộ thoát nghèo và 600 hộ thoát cận nghèo. Để thực hiện đạt chỉ tiêu này, huyện Vĩnh Lợi tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền cơ sở, coi công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, quán triệt tốt công tác xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực có liên quan đến tạo sinh kế, phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, cận nghèo.

Một giải pháp khác cũng được huyện chú trọng thực hiện là rà soát, nắm rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo của các hộ nghèo, cũng như các chỉ số thiếu hụt các dịch vụ cơ bản và những hộ nghèo, cận nghèo có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Huyện sẽ thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo. Cụ thể là tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là các điểm giao dịch tại các xã, thị trấn, các tổ tiết kiệm và vay vốn của các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, duy trì tăng cường nguồn vốn tín dụng, đảm bảo đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo. Gắn việc cung cấp tín dụng ưu đãi với việc hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật công nghệ vào sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, huyện cũng sẽ thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề, tư vấn việc làm cho lao động nông thôn, trong đó chú trọng lao động nghèo.

Huyện đoàn Vĩnh Lợi phối hợp với đơn vị tài trợ bàn giao nhà nhân ái cho hộ nghèo xã Châu Thới. Ảnh: H.T

NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỘ NGHÈO

Việc nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo được xác định có ý nghĩa rất quan trọng, vì thế huyện Vĩnh Lợi tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về công tác giảm nghèo, nhằm góp phần tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững của hộ nghèo, cận nghèo.

Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ vai trò của người nghèo, phải xem họ vừa là chủ thể, vừa là đối tượng và là người được hưởng lợi từ chương trình giảm nghèo. Đồng thời, phải làm cho người nghèo thấy rõ sự giúp đỡ của Nhà nước, cộng đồng chỉ là sự hỗ trợ, cái chính vẫn là sự nỗ lực, tự vươn lên của bản thân hộ nghèo.

Với việc thực hiện đồng bộ, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập; gắn mục tiêu của chương trình giảm nghèo với mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, huyện Vĩnh Lợi đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, cận nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

ĐỖ HOÀNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.