Giảm nghèo - Việc làm

Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo

Thứ Sáu, 29/09/2023 | 15:22

Trong công tác giảm nghèo bền vững không thể thiếu được vai trò của cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, họ chính là cầu nối giữa người nghèo với các cơ quan chức năng. Chính vì thế, việc tập huấn năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn được quan tâm. Từ đó đã từng bước nâng cao năng lực, kiến thức cho cán bộ trực tiếp làm công tác này, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Sở TT-TT tập huấn nâng cao năng lực công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở. Ảnh: H.L

CÁNH TAY NỐI DÀI TRONG TRUYỀN THÔNG

Muốn làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo thì việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở là hết sức cần thiết. Bởi họ là những người thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả đến với hộ nghèo.

Xác định rõ vai trò quan trọng của đội ngũ làm công tác giảm nghèo, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2023. Tham dự tập huấn, các đại biểu đã được thông tin về các nội dung như: một số lý luận liên quan về nghèo đa chiều; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình MTQG với các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; quy định trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình MTQG.

Thông qua tập huấn, nâng cao kiến thức, phương pháp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững gắn với tình hình thực tiễn ở địa phương cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở. Qua đó, góp phần đảm bảo thực hiện chương trình đúng mục tiêu, đối tượng và đạt hiệu quả, bền vững.

TIẾP TỤC BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo. Để thực hiện các chính sách về giảm nghèo được hiệu quả thì việc tập huấn kiến thức, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp cơ sở là rất cần thiết.

Bởi muốn làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tạo sự nhận thức đúng, đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của giảm nghèo bền vững trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương đến với người dân được tốt, thì bản thân người cán bộ phải hiểu và nắm vững chủ trương, chính sách. Khi đó, mới có thể giải thích rõ ràng và giúp người dân hiểu được vấn đề. Do đó, thời gian tới, các sở, ngành hữu quan cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.