HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung chủ trì cuộc họp thành viên UBND tỉnh

Thứ Ba, 12/05/2020 | 10:53

(BL-CL) Chiều 11/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đã chủ trì cuộc họp thành viên UBND tỉnh để xem xét, cho ý kiến đóng góp vào các dự thảo quyết định, tờ trình của UBND tỉnh và nghị quyết chuẩn bị trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Cuộc họp còn được kết nối trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: C.L

Tại cuộc họp, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung, đại điện các sở, ngành được UBND tỉnh phân công chủ trì soạn thảo đã lần lượt thông qua 9 nội dung dự thảo, gồm: “Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án có sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2016/NĐ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành định, mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu; Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc phân cấp cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý; Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về đặt tên 6 tuyến đường trên địa bàn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; Tờ trình của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức cây trồng, vật nuôi và đơn giá bối thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở NN&PTNT; Quyết định của UBND tỉnh ban hành Chương tình xúc tiến đầu tư năm 2020 tỉnh Bạc Liêu; Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

Quang cảnh cuộc họp.

Đóng góp ý kiến vào văn bản dự thảo các nội dung trên, đa số các đại biểu đã thống nhất cao với sự cần thiết phải xem xét ban hành các quyết định, tờ trình và nghị quyết trình HĐND trong kỳ họp sắp tới. Đồng thời, các đại biểu đã có ý kiến đóng góp vào một số nội dung cụ thể trong các văn bản dự thảo, nhằm hoàn chỉnh về thể thức, chuẩn sát về nội dung và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Cao Xuân Thu Vân đề nghị nên phân cấp thêm cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B trong dự thảo “Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc phân cấp cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý”. Đối với các nghị quyết trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới, đề nghị UBND tỉnh gấp rút hoàn thiện các bước theo quy định để kịp thời trình HĐND tỉnh thông quan trong kỳ họp tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị được UBND tỉnh phân công, chịu trách nhiệm soạn thảo các nội dung trên, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp này, khẩn trương chỉnh sửa hoàn chỉnh theo quy định để sớm trình UBND tỉnh ban hành. Đối với các tờ trình và nghị quyết của HĐND tỉnh, để kịp thời ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị soạn thảo gấp rút hoàn thiện nội dung dự thảo theo ý kiến đóng góp của các đại biểu, để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua trong kỳ họp. Thời gian qua do dịch bệnh COVID-19 nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến người dân và doanh nghiệp, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của tỉnh, do đó các ngành các, các cấp trong thời gian tới phải xem nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trong tâm. Tỉnh sẽ thành lập tổ công tác và mời các ngân hàng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để bàn về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.