HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Long

Thứ Tư, 04/09/2019 | 18:18

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

(BL-TĐ) Ngày 4/9/2019, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Long. Cùng đi với đoàn có đồng chí Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; trưởng các ban Đảng của Tỉnh ủy và thủ trưởng một số sở, ngành.

Nội dung làm việc nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác 8 tháng của năm, phương hướng, nhiệm vụ 4 tháng còn lại của năm 2019; công tác xây dựng nông thôn mới (NTM); chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”; Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết năm 2019, Ban Chấp hành Huyện ủy Phước Long xác định là năm “nước rút”, năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Vì vậy, 8 tháng của năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 8/10% so với nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân 56 triệu đồng/người/năm, đạt 95,07% so với nghị quyết; thu ngân sách được 43 tỷ 584 triệu đồng, đạt 83,82% nghị quyết.

Đồng chí Đặng Tiến Út, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phước Long phát biểu hạ quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Về xây dựng NTM nâng cao - NTM kiểu mẫu, huyện chỉ đạo các xã thực hiện khá tốt công tác xây dựng ấp NTM kiểu mẫu. Đến nay, huyện đã công nhận 51/67 ấp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có 2 xã: Vĩnh Phú Tây và Vĩnh Thanh hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, và được sở, ngành tỉnh thẩm định.

Sau khi tiếp thu Chỉ thị 40 cùa Ban Bí thư, Chỉ thị 05 và Công văn 534 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch 54 của UBND tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn 826; đồng thời tổ chức triển khai đến cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ và nhân dân. Qua triển khai thực hiện, các cấp ủy, chính quyền nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thường xuyên hàng tháng, quý, năm. Huyện đã chỉ đạo rà soát, nắm chặt các đối tượng chính sách được vay như: học sinh, sinh viên, lao động được đào tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm; lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; hộ nghèo, gia đình chính sách vay xây dựng nhà… Từ đó, nguồn vốn vay được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng NTM, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 40, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 3,83%, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025: Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 111 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Kế hoạch số 77. Huyện đã thành lập Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban phục vụ Đại hội; đồng thời, mở hội nghị triển khai đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và các Bí thư Đảng ủy, chi ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Trên cơ sở đó, chỉ đạo cho các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 77 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Sau khi nghe huyện kiến nghị tỉnh hỗ trợ cho huyện xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; xây dựng thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia; nâng cấp tuyến lộ từ thị trấn Phước Long đến xã Phước Long dài 10km (khoảng 19 tỷ đồng); hỗ trợ nguồn vốn cho huyện xây dựng NTM nâng cao - NTM kiểu mẫu…, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho huyện, nhất là chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở NN&PTNT, đánh giá huyện Phước Long là điểm sáng, địa phương đi đầu trong tỉnh về phong trào sản xuất, nhân rộng các mô hình mới có hiệu quả kinh tế cao gắn với bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, nhờ đó mà đời sống người dân được nâng lên. Ấn tượng nhất là thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của tỉnh và chỉ đứng sau TP. Bạc Liêu. Đồng chí đề nghị huyện tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao thu nhập cho nông dân; cần quan tâm hơn vấn đề xâm nhập mặn vì theo dự báo, năm nay sẽ không có lũ ở các tỉnh đầu nguồn ĐBSCL nên chắc chắn sẽ thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất ở các tỉnh cuối nguồn.     

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.Đ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam bày tỏ sự phấn khởi khi thấy hầu hết các chỉ tiêu tỉnh giao, huyện Phước Long đều đạt; tinh thần đoàn kết nội bộ được phát huy tốt. Đồng thời đề nghị huyện phải xác định cho được nguồn lực xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, có giải pháp khả thi thì mới giảm được 266 hộ nghèo trong năm 2019. Huyện cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để việc thu hồi nợ chính sách xã hội đạt từ 75% trở lên…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Long đã có sự vào cuộc quyết liệt, cụ thể, sáng tạo và có hiệu quả, đưa kinh tế - xã hội của huyện phát triển toàn diện, đồng đều ở tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là công tác giảm nghèo, xây dựng NTM… tiếp tục được phát huy. Huyện đã thực hiện đúng chỉ đạo của tỉnh năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, là giai đoạn nước rút hoàn thành các chỉ tiêu cho cả nhiệm kỳ.

Trong xây dựng NTM, Phước Long không được chạy đua số lượng mà phải chú ý đến chất lượng, nâng cao cuộc sống người dân, không để tái diễn tình trạng nợ đọng trong xây dựng NTM. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy còn băn khoăn khi thấy Phước Long phấn đấu không còn hộ nghèo vào cuối năm 2019 và đề nghị huyện chú ý việc giảm nghèo phải thật sự bền vững. Huyện cần quan tâm xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đây là nhiệm vụ then chốt. Cần quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa; có lộ trình tăng tỷ lệ trưởng ấp phải là đảng viên, và tiến tới 100% trưởng ấp là đảng viên; tăng tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp, và cố gắng đạt 90%. Tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm; quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm những vi phạm. Như thế cũng là thực hiện một trong những công việc quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo từ huyện đến cơ sở; phát động thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Liên quan các kiến nghị của huyện, đồng chí Lê Thị Ái Nam đề nghị các ngành tham mưu UBND tỉnh cho huyện Phước Long ứng vốn để thực hiện một số công trình, dự án, đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia…

 

 

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.