HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI

Thứ Năm, 30/07/2020 | 16:35

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: H.T

(BL-XT) Chiều 30/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỷ 2020 - 2025 chính thức khai mạc với sự tham gia của 300 đại biểu đại diện cho trên 3.890 đảng viên của 88 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự đại hội có đồng chí Lê Tấn Cận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy.

Đồng chí Lưu Văn Liêm, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa cám ơn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thị Ái Nam. Ảnh: M.Đ

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có sự gắn bó chặt chẽ và đóng góp quan trọng vào những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nổi bật là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng hơn, gắn với củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức Đảng, đoàn thể đồng bộ với tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động của đoàn thể phù hợp với điều kiện thực tế; đã cơ bản khắc phục việc Bí thư cấp ủy không phải là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên, bồi dưỡng lý luận chính trị, kết nạp đảng viên mới đã được Đảng bộ Khối coi trọng hơn. Trách nhiệm của cấp ủy, sự gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được đề cao. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, việc tổ chức kiểm tra, giám sát hàng năm có trọng tâm, trọng điểm hơn, trên cơ sở nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với trách nhiệm người đứng đầu, góp phần vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội. Ảnh: M.Đ

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao và biểu dương nhưng nỗ lực, thành tích Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm qua, có sự đóng góp trực tiếp, quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. 

Gợi ý một số vấn đề đại hội tiếp tục thảo luận, làm rõ, xem xét quyết nghị, đồng chí Lê Thị Ái Nam,yêu cầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối cần tiếp tục hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Khối, nhất là hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của tổ chức đảng, của tập thể cấp ủy với tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Từng tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh phải thật sự là một điển hình về phát huy dân chủ, đoàn kết, tăng cường kỷ cương; tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần kỷ luật, đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị só 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: H.T

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, ngay sau đại hội, Đảng bộ Khối cần khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết.

Đại hội sẽ tiếp tục làm việc để hoàn thành các chương trình của Đại hội và bế mạc vào ngày 31/7.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.