HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX

Thứ Tư, 04/12/2019 | 10:43

(BL-TT)  Sáng 4/12/2019, HĐND tỉnh khóa IX khai mạc kỳ họp lần thứ 12. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. 

Theo chương trình, kỳ họp diễn ra từ ngày 4 - 6/12/2019 với nhiều nội dung quan trọng như: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp; xem xét thông qua 19 nghị quyết chuyên đề; báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; xem xét báo cáo của UBND tỉnh về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thị Ái Nam dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực, Chú tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Với sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân nên tình hình KT-XH năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, tăng trưởng kinh tế đạt ở mức cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay (10,61%); triển khai thực hiện 5 trụ cột phát triển KT-XH và khâu đột phá về xây dựng Đảng đã có bước phát triển tốt. Các lĩnh văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế tiếp tục có bước chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, công tác chăm Ịo cho gia đình chính sách, người nghèo tiêp tục được quan tâm chỉ đạo có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh (còn 1,38%)... Tuy nhiên, thực tế vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: công tác xuất khẩu gạo đạt thấp; tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản chậm được khắc phục; công tác quản lý nhà nước về xây dựng, trật tự đô thị còn không ít hạn chế… Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến ngày 30/11/2019, kết quả giải ngân vốn xây dựng cơ bản chỉ đạt 56%, trong đó có nguồn giải ngân chỉ đạt 30,2%..., đây là những vấn đề đặt ra cho kỳ họp phải xem xét, tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục sắp tới tốt hơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thị Ái Nam phát biểu khai mạc kỳ họp.

Để góp phần cho kỳ họp thành công, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thị Ái Nam đề nghị các đại biểu tích cực tham gia thảo luận để thống nhất đánh giá về những kết quả đạt được; đồng thời thẳng thắn phân tích các hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong chỉ đạo, điều hành và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ... để từ đó có giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Các đại biểu HĐND tỉnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử theo luật định; tích cực tham gia chất vấn những vấn đề bức xúc đang đặt ra, những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân nhiều lần nhưng chưa được quan tâm hoặc chậm giải quyết; nhất là tham gia góp ý các nội dung và dự thảo nghị quyết đã trình tại kỳ họp…

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương cho rằng năm 2019 tỉnh đã hoàn thành 20/20 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt. Một số chỉ tiêu đạt khá ấn tượng như: tăng trưởng GRDP đạt 10,61% (xếp thứ 2 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long); thu ngân sách ước cả năm đạt 101,68% dự toán; đã huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 27,01% so với năm 2018… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có những tiến bộ, tổ chức thành công rất nhiều hội nghị và sự kiện của quốc gia và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, ước đến cuối năm toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 36 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra trước 1 năm)... Những kết quả này là rất quan trọng, khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sát sao của Tỉnh ủy; sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của UBND tỉnh; sự giám sát chặt chẽ, kịp thời của HĐND tỉnh; sự quyết tâm, đồng lòng, hợp lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; tiếp tục củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: H.L

Tại kỳ họp lần này, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị đại biểu HĐND trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2019, cần bám sát các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, tập trung thảo luận kỹ, tạo cho được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho năm 2020 phù hợp, sát với tình hình thực tiễn, phấn đấu năm 2020 tỉnh Bạc Liêu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ quan trọng khác. Trong thảo luận các mục tiêu, chỉ tiêu phải xác định năm 2020 là năm “tăng tốc” mạnh mẽ để về đích, tiếp tục thực hiện phương châm hành động: “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả”, phấn đấu cao nhất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy đã đề ra.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu HĐND tỉnh tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Tổ đại biểu HĐND, từ đó đôn đốc thực hiện kết quả giám sát đến cùng để nâng cao chất lượng giám sát. HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp của HĐND, bảo đảm phát huy dân chủ, đi sâu phân tích vấn đề một cách tập trung và thực chất, qua đó làm rõ hơn tình hình và nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm và giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo ra những chuyển biến thật sự trong thực tiễn.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016 - 2020). Đây cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị rất quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương đề nghị HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt phương châm hành động, khẩn trương cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 đã được Tỉnh ủy xác định và được nêu cụ thể trong báo cáo của UBND tỉnh, tuyên truyền, vận động xây dựng niềm tin và khát vọng phát triển quê hương Bạc Liêu trong nhân dân. Đồng thời, cần chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của đất nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.