HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Tỉnh ủy: Giao ban trực tuyến các cấp ủy, ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quý 3/2019

Thứ Năm, 10/10/2019 | 14:14

(BL-HL) Ngày 10/10/2019, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến các cấp ủy, ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quý 3/2019. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong quý 3/2019, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo và nâng cao về chất lượng; duy trì thực hiện nghiêm túc hoạt động chào cờ hàng tháng tại Quảng trường Hùng Vương gắn với việc tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; cổ vũ, động viên gương tiêu biểu trong lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh, xây dựng nếp sống văn minh.

Về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 111 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; thành lập và triển khai thực hiện nhiệm vụ của các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, các cấp ủy đã tổ chức thực hiện nghiêm túc với quyết tâm cao, tạo chuyển biến tích cực trong rèn luyện, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên về nhận thức, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Ngoài ra, thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân. Quan tâm chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vụ án nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo tinh thần Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị (khóa XI), đảm bảo đúng pháp luật. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới…

Hội nghị cũng đã nghe các địa phương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng… Cũng như những hạn chế, khó khăn trong thời gian qua.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.L

Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Ái Nam ghi nhận những nỗ lực của các ban ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, đạt được những kết quả phấn khởi trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Rà soát lại các tiêu chí chưa hoàn thành, chỉ đạo quyết liệt để từ nay cho đến cuối năm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết Tỉnh ủy đề ra. Chỉ đạo quyết liệt biện pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi, không được chủ quan; quan tâm chuyển đổi sản xuất cho người dân. Bên cạnh đó, đề nghị các cấp ủy Đảng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung thực hiện có chất lượng và hiệu quả cụ thể. Đặc biệt là phải thực hiện toàn diện Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, tình trạng của quyền, tình trạng tham những vặt.

Đề nghị các cấp ủy Đảng thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Trung ương và Kế hoạch 111 của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị các điều kiện chu đáo để tổ chức thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ cấp huyện và cấp cơ sở. Đề nghị các địa phương quan tâm bổ sung cấp ủy vào BTV hiện nay còn thiếu, trong bổ sung nhân sự đề nghị gắn với việc chuẩn bộ nhân sự cho đại hội tới. Chỉ đạo xây dựng văn kiện đại hội các cấp phải chất lượng, báo cáo đánh giá thực chất những thành tựu đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm. Đặc biệt là trong phương hướng nhiệm vụ tới, các cấp ủy phải xây dựng cụ thể, phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương, đơn vị và có tính khả thi cao; cơ cấu nhân sự mới phải đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ chính trị.

Tiếp tục thực hiện khâu đột phá trong công tác cán bộ; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết 08; quan tâm xây dựng đoàn kết nội bộ. Đề nghị người đứng cấp ủy thực hiện nghiêm Quy định 11 về tiếp công dân, UBND các cấp tăng cường chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nâng cao chất lượng công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại ở cơ sở…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.