HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Bạc Liêu

Chủ Nhật, 17/11/2019 | 13:36

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (bên trái) và đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đồng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: H.T

(BL-TT) Sáng 17/11/2019, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với tỉnh Bạc Liêu về tình hình phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và công tác triển khai đại hội Đảng các cấp. Dự buổi làm việc còn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: H.T

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: H.T

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo về tình hình phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Qua gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và đạt được những thành tựu rất quan trọng. Hầu hết các lĩnh vực đều có sự phát triển, chuyển  biến rõ nét. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, vượt chỉ tiêu Nghị quyết, đến nay đã có 18/22 chỉ tiêu đạt, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết đề ra (về đích trước gần 1 năm). Đặc biệt, Bạc Liêu đã xác định và ưu tiên phát triển KT-XH theo 5 trụ cột và chọn khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng là công tác cán bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở. Các dự án động lực, một số dự án hạ tầng KT-XH tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đầy đủ và kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đều giảm; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu quả; đội ngũ cán bộ được xây dựng, bố trí phù hợp.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của Bạc Liêu. Ảnh: H.T

Đối với tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, BCH Đảng bộ tỉnh đã sớm ban hành Kế hoạch 111 về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; đã thành lập và họp phân công nhiệm vụ cụ thể của các Tiểu ban phục vụ đại hội. Đến nay, cấp tỉnh và cấp ủy cấp huyện đều đã xây dựng và hoàn thành văn kiện thông qua BCH Đảng bộ lần thứ nhất. Các cấp ủy đang tích cực tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đóng góp của cán bộ hưu trí; cán bộ, đảng viên; nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và chức sắc tôn giáo… để tiếp tục hoàn thiện văn kiện đại hội. Công tác  chuẩn bị nhân sự được Tỉnh ủy và các cấp ủy chỉ đạo tích cực từ việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ đến kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ nhằm chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội...

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.T

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả mà Bạc Liêu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đặc biệt là việc chủ động triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. Nỗ lực lớn nhất của Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu chính là thể hiện sự khát vọng và quyết tâm cao trong tháo gỡ khó khăn, triển khai Nghị quyết vào thực tiễn, rồi đến tinh thần đoàn kết thống nhất trong Thường trực, Thường vụ, BCH, tạo sự thống nhất trong toàn dân. Từ đó đã tạo nên những kết quả khá ấn tượng trên các lĩnh vực như: Bạc Liêu biết phát huy truyền thống văn hóa đi đôi với đổi mới, sáng tạo và có sự gắn kết với phát triển kinh tế theo hướng “phát triển kinh tế là trung tâm, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần”; các chỉ số tăng trưởng kinh tế tăng theo từng năm; rất hiệu quả trong công tác giảm nghèo; giữ được sự ổn định chính trị; công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, nhất là việc thực hiện các nghị quyết lớn của Trung ương trong tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; thu ngân sách từ lĩnh vực du lịch không quá cao so với cả nước, nhưng người dân được thụ hưởng lại khá cao; thành thị, nông thôn ngày càng được đối mới, khang trang, do đó tỉnh cũng nên phấn đấu về đích nông thôn mới đầu tiên của khu vực….

Tuy nhiên, Bạc Liêu cần phải giải cho được bài toán công tác quy hoạch, trong đó chú trọng quy hoạch hạ tầng, nhất là lĩnh vực giao thông; xây dựng chiến lược phù hợp với địa phương và mang tính bền vững, có sự liên kết vùng để thu hút đầu tư… Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần chú trọng nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số CCHC quyết liệt hơn nhằm tạo môi trường đầu tư hấp dẫn. Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ đầu ngành phải mạnh dạn hơn trong việc xây dựng và thực hiện các quyết sách, mạnh dạn trong sử dụng nguồn nhân lực trẻ, nhân lực nữ theo đúng quy trình, đảm bảo mục tiêu: dân chủ, khách quan, công khai minh bạch và nhất quán giữ vững nguyên tắc của Đảng; nhanh chóng kiện toàn cơ cấu BTV, BCH. Ngoài ra, một trong những hạn chế là vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền còn thiếu quyết tâm, tồn tại sự ì ạch cần thường xuyên quan tâm, kiểm tra, đốc thúc; trong mục tiêu phát triển kinh tế phải gắn với giải quyết công ăn việc làm cho người dân, gắn với phát triển bền vững, gắn với AN-QP, ổn định chính trị và đặc biệt là gắn với giữ gìn môi trường, sinh thái; chú trọng phát triển kinh tế xanh, năng lượng sạch, phát triển liên kết vùng. Thực hiện các Nghị quyết Trương ương 04, 06 và 07 về chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống tổ chức quản lý và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp gắn với Quy định 08 về nêu gương, Quy định 205 về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền… Qua đó tập trung đánh giá thực chất năng lực cán bộ để sử dụng, phân công nhiệm vụ, bố trí phù hợp; tìm ra những cán bộ, đảng  viên năng lực, nhiệt huyết…

Thường trực Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: T.T

Phát biểu đáp từ, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu bày tỏ sự phấn khởi và vinh dự được đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí trong Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương về thăm và làm việc với Bạc Liêu. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Những ý kiến chỉ đạo rất sâu sắc, cụ thể của đồng chí là những định hướng lớn và hết sức quan trọng đối với toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới. Nhằm tiếp thu ý kiến chỉ đạo, những gợi mở của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương, thời gian tới trong lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực hiệu quả của chính quyền và cả hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ban Tổ chức Trung ương và các ban, bộ, ngành Trung ương để Bạc Liêu tiếp tục phấn đấu ngày càng phát triển đi lên.

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.