Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

​Huyện Vĩnh Lợi: Học và làm theo Bác, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng

Thứ Tư, 31/10/2018 | 16:44

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Vĩnh Lợi thời gian qua đã góp phần tạo chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng. Hầu hết tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đưa việc học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt thường xuyên. Qua đó góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi hiện có 24 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trong đó, có 8 đảng bộ xã, thị trấn; 5 đảng bộ cơ quan, ngành huyện và 14 chi bộ ban ngành huyện; 186 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số trên 2.400 đảng viên.

Theo đồng chí Trương Văn Nhớ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Lợi: “Từ năm 2016 đến nay, Huyện ủy Vĩnh Lợi xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa thành 14 nhiệm vụ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành những công việc cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện Vĩnh Lợi tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Châu Thới. Ảnh: X.T

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng thiết thực, hiệu quả, hầu hết các đảng bộ, chi bộ ở huyện đã cụ thể hóa việc học Bác ở nội dung phát huy tính gương mẫu của đảng viên; đổi mới nội dung sinh hoạt vừa đảm bảo đúng nguyên tắc vừa sát hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa bàn dân cư. Định kỳ hằng quý, mỗi đảng bộ giới thiệu ít nhất một gương tiêu biểu; hằng năm, mỗi chi bộ giới thiệu ít nhất một gương tiêu biểu về học tập và làm theo Bác để nhân rộng.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã ban hành các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ người đấu tranh chống tiêu cực và xử lý đối với hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc bảo vệ đối với tập thể, cá nhân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao vì lợi ích chung. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; đề ra những chuẩn mực đạo đức, lối sống và trách nhiệm thành tiêu chuẩn cụ thể ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị để mỗi đảng viên tự giác thực hiện “tự soi, tự sửa” hàng ngày.

Hiện nay, các đảng bộ, chi bộ ở huyện Vĩnh Lợi đều xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hầu hết cơ quan, đơn vị đều cụ thể hóa thành các khẩu hiệu hành động học và làm theo Bác ở nơi làm việc để mọi người ghi nhớ, tự giác thực hiện, và để quần chúng nhân dân giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Qua thực hiện chuẩn mực đạo đức, khẩu hiệu hành động, nhiều hạn chế trong công tác xây dựng đảng đã từng bước được khắc phục. Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên cũng như đội ngũ cán bộ ở huyện ngày càng đi vào thực chất, cơ bản đã khắc phục được tình trạng nể nang, “dĩ hòa vi quý” trong công tác phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Các cấp ủy đã kịp thời chấn chỉnh những yếu kém trong giải quyết khiếu nại, tố cáo ở đơn vị, địa phương; tập trung xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.