Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ Bạc Liêu: Những chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác

Thứ Hai, 27/04/2020 | 15:26

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả đã tạo sự chuyển biến tích cực toàn diện trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đưa Bạc Liêu vào tốp các tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Để đưa việc học tập và làm theo Bác vào đời sống xã hội, các cấp ủy đảng đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy thành các chương trình, kế hoạch thực hiện của cấp mình sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, công tác tuyên truyền được quan tâm tổ chức thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, các buổi sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, hội, nhóm, các cuộc thi, hội thi, sân khấu hóa, trưng bày triển lãm, pa-nô, áp-phích... về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hàng năm, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh đều xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể và bản cam kết của cá nhân về tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”; chọn những vấn đề khó khăn, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và xác định vấn đề mang tính đột phá để tập trung thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của địa phương, đơn vị, cũng như của từng cá nhân.

Bên cạnh đó, đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương phải có thêm bản cam kết trách nhiệm cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, gắn với quy chế nêu gương của người đứng đầu.

Cán bộ, công chức bộ phận một cửa xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) học và làm theo Bác từ trách nhiệm, hết lòng phục vụ Nhân dân. Ảnh: H.T

Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

Qua việc học tập và làm theo Bác, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến trong công tác, chiến đấu, lao động và học tập; nhiều tấm gương tận tụy trong công việc, liêm khiết, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân; công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, chăm lo gia đình chính sách, người có công; hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng giao thông nông thôn, trường học và thiết chế văn hóa xã, các công trình phục vụ cộng đồng… Từ đó, đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh nhà tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm sau luôn cao hơn năm trước, năm 2016 đạt 5,38%; năm 2017 đạt 6,5%; năm 2018 đạt 8,36%; năm 2019 đạt 10,61%.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là cải cách thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và công dân theo hướng tinh gọn, minh bạch, công khai. Các vấn đề bức xúc của Nhân dân được quan tâm giải quyết khá kịp thời; nhiều vụ khiếu nại phức tạp, tồn đọng kéo dài đã được giải quyết. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện, đến nay tỉnh đã hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện với quyết tâm cao, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc giúp đỡ hỗ trợ hộ nghèo, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chỉ còn 1,38%.

Có thể khẳng định rằng, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh nhà đã lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, đã và đang xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, xuất sắc với nhiều cách làm hay, mô hình mới góp phần tích cực trong việc xây dựng đạo đức xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, quốc phòng - an ninh luôn giữ vững, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh, là nội lực quan trọng để xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Lâm Hồ Sỹ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.