Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác: Lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá

Thứ Hai, 20/03/2023 | 17:08

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả hơn nữa, Huyện ủy Vĩnh Lợi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện một số nội dung trong năm 2023.

Theo đó, tăng cường học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, chủ đề học tập Bác năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại” để tiếp tục tổ chức thực hiện cho năm 2023 đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Cùng với đó, cấp ủy đảng các cấp đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Các đảng bộ, chi bộ triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký công trình, phần việc theo tinh thần Công văn 327 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với tổ chức đảng và đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ.

H.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.